Osmanlı Süsleme Sanatının özellikleri ve Örnekleri Nelerdir?

Osmanlı Süsleme Sanatının özellikleri ve Örnekleri Nelerdir?

NAKKAŞHANE

Çeşitli el sanatları örnekleri için (minyatür, tezhip, hat vb.) desen hazırlayan sanatçılara “nakkaş” adı verilirdi. Bu sanatçılar “Ehli Hiref” olarak adlandırılan sanat¬kâr teşkilatının üyesiydiler. Bir saray örgütü olan “Ehli Hiref” çeşitli sanatçı gruplarından oluşturulmuştu. Bu teşkilatın en önemli bölüklerinden biri olan nakkaşlar, yalnız kitap sanatıyla ilgili faaliyetlerle sınırlı kalmaz, devlete ait binaların kalem işi desenlerini de hazırlar ve uygularlardı. Saray nakkaşlarına ait bu desenlerin imparatorluk sınırları içinde bulunan sanat merkezlerine gönderilip oralarda da doğru olarak uygulanması sağlanır, Osmanlı sanatında görülen ve asırlar boyu süren üslup birliği ve beraberliği böylece korunmuş olurdu.
Çiçek DERMAN, “OsmanlIlarda Tezhip Sanatı”, Osmanlı Medeniyeti Tarihi, C 2, s. 488

Yukarıdaki metne göre Osmanlı Devleti’nde süsleme sanatlarıyla ilgili hangi yargılara ulaşılabilir?

Osmanlı Devleti diğer sanat dallarında olduğu gibi süsleme sanatlarında da önceki Türk devletlerinin mirasını devralmış ve bu alanda önemli gelişme göstermiştir.

Türk-İslam devletlerinde görülen minyatür sanatı Osmanlılarda saraya bağlı olarak gelişimini sürdürmüştür. Bunda saray tarihçiliğine bağlı olarak olayları resmetme düşüncesi etkili olmuştur.

Kalem işi, iç mimaride kullanılan bir süsleme sanatıdır. Özellikle tavanların ve kubbelerin renklendirilmesinde kullanılan bu sanat, Osmanlılarda geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Beylikler Dönemi’nde duraklayan çini sanatı, Osmanlılar Dönemi’nde büyük bir gelişme göstermiştir. Selçuklularda duvar, kubbe, kemer, mihrap ve minarelerde kullanılan çini süslemeleri Osmanlılarda sadece duvar ve mihraplarda görülür. Bitkisel motifler, yazılar ve az da olsa hayvan figürleri bu süslemede kullanılmıştır. Çini sanatının en gelişmiş dönemi XVI. yüzyıldır. İznik, Kütahya ve İstanbul, Osmanlı çinilerinin yapım merkezleri olmuştur.

Hat sanatı Osmanlılar zamanında çok ilerlemiş, estetik bir görünüm kazanarak âdeta Batı resim sanatındaki tabloların yerini almıştır. Şeyh Hamdullah, Ahmet Karahisarî ve Hafız Osman önemli hattatlardandır. XVII ve XVIII. yüzyıllarda diğer sanat dallarında Avrupa sanat akımlarının etkisi görülürken hat sanatı, kendine has üslubu ile gelişimine devam etmiştir.

Bir Cevap Yaz.