Osmanlı Ordu Teşkilatının Özellikleri Nelerdir?

Osmanlı Ordu Teşkilatının Özellikleri Nelerdir?

OSMANLI KLASİK DÖNEM TAŞRA GÖREVLİLERİ
İDARİ BİRİM YÖNETİCİ GÜVENLİK ADALET
Eyalet Beylerbeyi Subaşı Kadı
Sancak Sancakbeyi Subaşı Kadı
Kaza Kadı Subaşı Kadı
Köy Köy Kethüdası Subaşı Kadı Naibi

Osmanlıların kuruluşunda ordu, beylik kuvvetlerinden meydana geliyordu. Orhan Bey Dönemi’nde kurulan ilk düzenli ordu, yaya ve müsellem olmak üzere iki kısımdı. Aynı dönemde küçük çaplı bir donanma da oluşturuldu. Türklerin Rumeli’ye geçmesinden sonra bu kuvvetlerin ihtiyaca cevap verememesi üzerine I. Murat zamanında Türk-İslam devletlerindeki gulam askerlerine benzer özelliklere sahip Kapı Kulu Ocakları kuruldu. Yine Türk-İslam devlet­lerindeki ikta sistemi, tımar sistemi adı altında varlığını devam ettirerek Osmanlı eyalet askerlerinin önemli bir kısmını oluşturdu.

Güçlü bir askerî yapıya sahip Osmanlı ordusunu kara ve deniz olmak üzere iki kısımda inceleyebiliriz.

Bir Cevap Yaz.