Osmanlı Deniz Kuvvetleri (donanma)

2. DENİZ KUVVETLERİ (DONANMA)

Orhan Bey Dönemi’nde ilk düzenli kara ordusunu kuran Osmanlılar, aynı dönemde, Güney Marmara kıyılarını ele geçirerek denizcilikle de uğraşmaya başladılar. İlk Osmanlı derya beyi olan Karamürsel Alp, İzmit kıyılarına yerleşerek bir donanma kurmuştur. Bu konuyla ilgili olarak Edirneli Oruç Bey “Oruç Beğ Tarihi” adlı eserinde şunları anlatmaktadır:

“Orhan Gazi gelip İzmit’i fethetti. Mescit ve medreseler yaptırdı. Kara Mürsel derler bir yiğit vardı. O kıyıyı ona verdi. Ülkesini tımar olarak üleştirdi. Tımar erleri o kıyıya geldiler. İstanbul’dan gemi çıkartmaz oldular. Sağlam beklediler ki gemi çıkıp o kıyıyı vurmaya.”

Osmanlı Devleti’nin denizlerdeki faaliyetleri Karesioğulları Beyliği’nin alınmasıyla birlikte yoğunlaştı. Türklerin Rumeli’ye geçişinde bu beyliğin donanması önemli rol oynadı. Gelibolu’nun fethinden sonra da burada ilk büyük Osmanlı tersanesi kuruldu. Ayrıca Saruhanoğulları, Aydınoğulları, Menteşeoğulları gibi Osmanlı hâkimiyetine girmiş olan denizci Türk beyliklerinin donanma ve tersanelerinden de yararlanıldı. Diğer yandan Adalar Denizi adıyla bilinen Ege Denizi ve Akdeniz’de Haçlılara karşı gaza faaliyetlerini yürüten Türk deniz akıncıları Osmanlı hizmetine alındı. Böylece Osmanlı deniz kuvvetlerinin temelleri atıldı.

Osmanlı donanması ilk deniz savaşlarını Yıldırım Bayezit ve Mehmet Çelebi Dönemleri’nde Venediklilere karşı yaptı. Ancak henüz kuruluş aşamasını tamamlayamadığı için bu savaşlarda başarı gösteremedi. Bununla birlikte Osmanlı denizciliği kısa sürede toparlanarak gelişimini devam ettirdi.

Osmanlı ordusu hakkında öğrendiklerinizden yararlanarak ders kitabınızın 33. sayfasındakine benzer şekilde Osmanlı askerî teşkilat yapısını anlatan bir anlam haritası çiziniz. Anlam haritaları, yazılı olarak anlatılan konuların bir bütün hâlinde şema üzerinde gösterilmesiyle oluşur. Siz de anlam haritanızı oluştururken ilgili konuyu tüm yönleriyle ele alınız. Oluşturacağınız şemadaki başlıklar hakkında kısa açıklamalarda bulununuz. Ayrıca anlam haritanızı zenginleştirmek ve renklendirmek amacıyla görsel ögeler kullanmaya gayret ediniz.

Bir Cevap Yaz.