Osmanlı-Alman Yakınlaşması Nasıl Gerçekleşti?

c. Osmanlı-Alman Yakınlaşması

Almanya 1871 yılında siyasi birliğini sağladıktan sonra Avrupa siyasetinin önemli bir parçası hâline geldi. Almanya’nın dış politikadaki amacı, sömürgecilik yarışında İngiltere’nin önüne geçmekti. Doğuya doğru genişlemek ve Hindistan’a giden deniz yolunu kapatarak İngiltere’yi zor durumda bırakmak isteyen Almanya, bu amaçla Osmanlı Devleti’ne yakınlaştı. Aynı dönemde İngiltere, Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma siyasetini terk ederek Kıbrıs ve Mısır’ı ele geçirmişti. İngilizlerin bu tutumu Osmanlı Devleti ile ilişkilerini geliştirmek isteyen Almanların işini kolaylaştırdı. Böylece 19. yüzyılın sonlarına doğru Almanya, Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki en yakın müttefiki oldu. Bu dönemde Almanya, askerî ve ekonomik alanlarda yardımlar yaparak Osmanlı Devleti’ni, İngiltere, Fransa ve Rusya’ya karşı destekledi. Ayrıca Berlin-Bağdat demir yolunu inşa ederek etkinlik sahasını doğuda Basra Körfezi’ne doğru genişletti. Osmanlı Devleti ile Almanya arasında kurulan bu iş birliği ve ittifak ortamı Birinci Dünya Savaşı’nda da devam etti. Osmanlı Devleti bu savaşa Almanya’nın yanında girdi.

Osmanlı Devleti iç ve dış ticaretini geliştirmek amacıyla demir yolu yapımına önem verdi. Ancak demir yolu döşemek teknolojik bilgi ve büyük sermaye gerektiren bir iş olduğu için devlet, demir yolu yapma ve işletme hakkını bir imtiyaz hâlinde yabancı şirketlere vermek durumunda kaldı.

Osmanlı Devleti’nin demir yolu yapma ve işletme hakkını yabancı şirketlere vermesi hangi sonuçlara yol açmış olabilir?

1 Yorum

Bir Cevap Yaz.