Okyanuslar ve Denziler

OKYANUSLAR VE DENİZLER

Kıtalar arasında kalan büyük çukurlukları dolduran su kütlelerine okyanus adı verilir. Okyanusa bağlı ve okyanustan daha küçük olan ve genellikle kıta içlerine doğru sokulmuş su kütlelerine ise deniz adı verilmektedir. Denizler de kendi içerisinde iki ana gruba ayrılır. Okyanuslardan ada yaylarıyla ayrılmış olan denizlere kenar deniz, okyanuslara boğazlar aracılığıyla bağlanan ve kara içlerine sokulmuş denizlere ise iç deniz adı verilir.

Okyanus ve denizler, birbirlerinden belirgin farklarla ayrılmaktadır. Bu farkların neler olduğunu Tabloyu inceleyerek belirlemeye çalışalım.

Okyanus ve denizlerin belli başlı özellikleri

Okyanus ve denizler, yeryüzünde yaşamsal bir öneme sahip olmakla birlikte, deniz ve okyanus sularının hareketleri yeryüzünün şekillenmesinde de etkili olmaktadır. Bu hareketlerin başlıcaları dalga, akıntı ve gelgit olayıdır.

Dokuzuncu sınıfta bir dış kuvvet olarak öğrendiğiniz deniz ve okyanus sularının hareketlerini, oluşumunu ve etkilerini tekrar ediniz. Hatırladığınız bu bilgileri örnekteki gibi yanında bulunan noktalı yerlere kısaca yazınız.

Akıntılar: Alize, batı ve kutup rüzgârları gibi sürekli rüzgârlar, okyanuslar üzerinde hareket ederken yüzeydeki suyu da hareket ettirir. Bu rüzgârlar, bulundukları enlemin sıcaklık ve nem koşullarını gittikleri bölgelere taşıyarak o bölgenin iklimini etkiler. Gulfstream (Golfsıtrim) sıcak su ve Labrador soğuk su akıntıları örnek olarak verilebilir.

Dalga (rüzgâr dalgası): …

Gelgit: …

Bir Cevap Yaz.