Namaz Nedir ve Niçin Kılınır?

Namaz Nedir ve Niçin Kılınır?

“(Resulüm!) Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, çirkin ve kötü işlerden alıkoyar. Allah’ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.” Ankebût suresi, 45. ayet.

Yukarıdaki ayet namaz hakkında size neler düşündürmektedir?

Namaz, Kur’an-ı Kerim’deki “salat” kelimesinin karşılığıdır. “Salat”; namaz kılmak, dua etmek ve yüceltmek anlamlarında kullanılır. İnsan namaz kılarken Rabb’ini anar, ona olan sevgi ve saygısını dile getirir ve şükreder.

Namaz bütün ilahî dinlerde emredilmiştir. Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetinde de namazın anlamı ve önemi anlatılır. Örneğin Nisâ suresinin 103. ayetinde, “…Şüphesiz namaz, müminlere vakitleri belirlenmiş bir farzdır.” buyrulmuştur. İslam dininde akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman için namaz farz kılınmıştır. Sevgili Peygamberimiz de (s.a.v.) “Namaz dinin direğidir.”1 buyurarak namazın İslam’ın temel şartlarından biri olduğunu söylemiştir. Buharî, İman, 1, 2.

Namaz; başlama tekbiri, ayakta durmak, rükû yapmak, secde etmek, oturmak ve selam vermek gibi bedenî hareketlerden oluşur. Bu hareketler yapılırken bazı ayet ve dualar okunur. Namaz kılan kişi, Allah’ın (c.c.) huzuruna çıkmış ve onunla iletişim kurmuş olur. Namazı bu bilinçle kılan kişiler, Yüce Allah’a (c.c.) yakınlaşırlar ve onu gönüllerinde hissederler. Bu nedenle Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), “Secde; kulun Rabb’ine en yakın olduğu andır.” Müslim, Salat, 215. buyurmaktadır.

BİLGİ KUTUSU

Namaz;
• Ergenlik çağına gelen,
• Akıllı (zihinsel engelli olmayan),
• Müslüman olan herkese farz kılınmış bir ibadettir.

YAZALIM

• Allah’ım! Gözle görünmez tek bir hücre iken beni insan olarak yaratıp hayat bağışladığın için sana teşekkür ederim.
• Allah’ım! Binlerce farklı tat ve lezzette yiyecek ve içeceği var edip bana da bu tatları algılayacak bir dil verdiğin için
sana teşekkür ederim.
• ….
Yüce Allah’a (c.c.) neler için teşekkür edersiniz? Yukarıdaki boşluğa bir örnek de siz yazınız.

Namaz Yüce Allah’ı (c.c.) anmaktır. Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır: “… Beni anmak için namaz kıl.”Tâ-Hâ suresi, 14. ayet. Namaz kılarak Rabb’imizi anar ve ona olan saygımızı ifade etmiş oluruz. Namaz, bir dua ve yakarıştır. Kişi namaz kılarak Allah’a (c.c.) kul olduğunun farkına varır. Bu düşünceyle Rabb’inin sınırsız merhametine sığınır. Gönlünü ona açarak dilekte bulunur. İhtiyaç ve sıkıntıları için ondan yardım ister. Yüce Allah (c.c.) Kur’an’da şöyle buyurur: “Ey inananlar, sabır ve namazla (Allah’tan) yardım isteyin. Muhakkak ki Allah, sabredenlerle beraberdir.”Bakara suresi, 153. ayet

Namaz şükretmektir. Namaz kılan insan, kendisine verilenler için Yüce Allah’a (c.c.) borçlu olduğunu bilir. Verdiği sayısız nimetler için Allah’a şükreder. Namaz arınmaktır. Namaz kılan insan, bilerek ya da bilmeyerek işlediği günahlardan dolayı pişmanlık duyar. Bir daha günah işlememek üzere Rabb’ine söz verir. İyi bir insan olmak için kararlılık gösterir. Böylece abdestle maddi kirlerinden arındığı gibi namazla da günahlarından arınmış olur. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), “… Allah, namaz ile günahları siler.”Buharî, Mevakit, 6. buyurmaktadır.

Bir Cevap Yaz.