Mevsimler nasıl oluşur? Yorumlayınız.

Mevsimler nasıl oluşur? Yorumlayınız.

Dünya sadece kendi etrafında dönmez ayrıca Güneş’in çevresinde de dolanır. Bu dolanma sırasında dört mevsim oluşur. Bu, dönüşünde Güneş’e olan uzaklığına göre Dünya’nın yarısı yaz mevsimini yaşarken diğer yarısı kış mevsimini yaşar. Bu, dönüşümlü olarak devam eder. Dünya, Güneş etrafındaki dolanımını tamamladığında 1 yıl, 4 mevsim, 12 ay, 52 hafta, 365 gün 6 saat meydana gelir. Eksen eğikliğine ve Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketine bağlı olarak Güneş ışınlarının bir merkeze geliş açısı yıl boyunca değişir. Bunun sonucunda ise mevsimler oluşur. Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi sırasında ekinoks (gece gündüz eşitliği) tarihleri ile gün dönümü tarihleri ortaya çıkar. Bunlar, mevsimlerin başlangıç ve bitiş tarihleridir. Ekinoks tarihleri 21 mart ve 23 eylül, gün dönümü tarihleri ise 21 haziran ve 21 aralıktır.

Mevsimlerin oluşmasının temel sebebi eksen eğikliği ve Dünya’nın Güneş çevresindeki hareketidir. Her iki yarım kürede de mevsimler birbirinin tersi olarak yaşanır. Kuzey yarım küre yazı yaşarken güney yarım küre kışı yaşamaktadır. Aynı şekilde birinde sonbahar yaşanırken diğerinde de ilkbahar yaşanır.

Eğer eksen eğikliği olmasaydı Dünya, Güneş’in etrafında dolanırken Güneş ışınlarının yere düşme açısı değişmeyecek, sıcaklık değişimleri gerçekleşmeyecek, böylece mevsimler de oluşmayacaktı.

Bir Cevap Yaz.