Kuvvet uygulanmadan cisimler hareket eder mi?

Önlem Alalım
Masayı kaldırarak taşımayalım.

Nasıl Bir Yol İzleyelim?
1. Seçtiğimiz bir öğrenci masasını sınıf tahtasının önüne öğretmenimiz yardımıyla götürelim.
2. Masanın yerini değiştirmek için en az 2 kişiden oluşan gruplar oluşturalım.
3. Bu işlemi nasıl yapacağımızı belirleyelim. Grubumuzla uygulayalım.
4. Diğer grupların yaptığından farklı şekilde masanın yerini değiştirmeye çalışalım.
5. Sınıf tartışması ile grupların yaptığı farklı yer değiştirme şekillerini karşılaştıralım.

1. Tartışma sonunda masanın yerini hangi yöntemle daha kolay değiştirdiniz? Neden?

Masayı kaldırarak taşımamız gerektiğinden masayı 2 kişiden oluşan grup itebilir, çekebilir 1 kişi iterken bir kişi çekebilir.

2. Kuvvet uygulanmadan cisimler hareket eder mi?

Kuvvet uygulamadan cisimler hareket edemez. Sadece canlılar kuvvet uygulamadan hareket edebilir. Cansız cisimlerin hareketi için onlara bir kuvvet uygulanması gerekmektedir.

Bir Cevap Yaz.