Kuvvet etkisiyle cisimlerin yönü değişebilir mi?

Araştırma Sorusu: Kuvvet etkisiyle cisimlerin yönü değişebilir mi?

Gerekli Malzemeler: İki adet balon, oyuncak araba, ip.

Yapılacak Çalışmalar
1. Balonları şişiriniz ve ağızlarını hava almayacak şekilde iple bağlayınız.
2. Şişirdiğiniz balonları havada birbirlerine doğru atarak çarpıştırınız.
3. Çarpıştırdığınız balonların hareketini gözlemleyiniz.
4. Oyuncak arabaya ip bağlayınız.
5. İp bağladığınız oyuncak arabayı ipinden tutarak çekiniz ve arabanın hareket etmesini sağlayınız.
6. Hareket hâlindeki oyuncak arabanın ipini sağa veya sola doğru çekip hareket ettiriniz.
7. Oyuncak arabanın hareketini gözlemleyiniz.

Neler Gözlemlediniz?

1. Havaya atarak çarpıştırdığınız balonların hareketinde ne tür bir değişiklik gözlemlediniz?

2. Hareket hâlindeyken ipini sağa veya sola doğru çektiğiniz oyuncak arabanın hareketinde ne tür bir değişiklik gözlemlediniz?

Kuvvet etkisiyle cisimlerin yönü değişebilir mi?

Kuvvetin etkisi ile cisimlerin yönü değişebilir.

Kuvveti şöyle tanımlayabiliriz: Hareket eden cisimlerin hızlanmasını, yavaşlamasını, durmasını veya yön değiştirmesini sağlayan, duran cisimleri hareket ettiren; itme veya çekme şeklindeki etkiye kuvvet denir.

Bir Cevap Yaz.