Klasik Dönem Osmanlı Toplum Yapısı Özellikleri Nelerdir?

KLASİK DÖNEM OSMANLI TOPLUM YAPISI

ORTA ÇAG AVRUPASI’NDA SOSYAL SINIFLAR NELERDİR?

  • Asiller: En imtiyazlı sınıftır. Devlet yönetimi ve askerlik bu sınıfın elindeydi.
  • Rahipler: Asillerden sonra en imtiyazlı olan bu sınıf papaya bağlı olarak çalışır­lardı.
  • Burjuvalar: Kasaba ve şehirlerde oturup ticaret ve sanayi ile uğraşırlar, para karşılığında senyörlerin himayesinde ya­şarlardı.
  • Köylüler: Serf ve serbest köylü olarak iki bölüme ayrılmışlardır. Serilerin hiçbir hakkı olmayıp toprakla beraber alınıp satılırdı. Serbest köylüler ise kazançlarının bir kısmını senyöre vergi olarak verirlerdi.

Harita ve görsellerden yararlanarak Osmanlı toplum yapısı ile ilgili hangi bilgilere ulaşılabilir?

Anadolu XI ve XIV. yüzyıllar arasında yapılan yoğun göçler sonucunda Türk yurdu niteliğini kazanmıştı. XIV. yüzyıl başında kurulan Osmanlı Devleti’nin nüfusunu Büyük Selçuklu ve Türkiye Selçuklu Devleti ile beyliklerden devraldığı unsurlar ve gayrimüslimler oluşturmaktaydı. Balkan fetihleriyle buradaki gayrimüslimler de Osmanlı toplumunun bir parçası olmaya başladı. Fethedilen bu topraklarda “istimalet” adı verilen iskân siyaseti uygulanarak Türkmenler bu bölgeye yönlendirildi. Bu politika ile boş bulunan yerler yerleşime açılırken yerli Hristiyan halk, her türlü dinî ve kültürel etkinliklerinde serbest bırakılmıştı. Böylece Balkanlarda değişik inançlara sahip farklı milletler barış içinde bir arada yaşamaya başladı.

Osmanlı Devleti’nin sınırları XVI. yüzyılın ikinci yarısında; Basra’dan Viyana’ya, Kafkasya’dan Fas’a ve Kırım’dan Yemen’e kadar genişledi. Bu bölge halklarının da katılımıyla Osmanlı toplumu değişik dinlere mensup çok milletli bir hâle geldi. Farklı kültürlere mensup bu toplumlar Osmanlı Devleti’nin yönetiminde yüzyıllar boyunca barış içinde yaşamışlardı.

Bir Cevap Yaz.