Kıbrıs’ın Yönetiminin İngiltere’ye Bırakılması Nasıl Gerçekleşti?

ç. Kıbrıs’ın Yönetiminin İngiltere’ye Bırakılması

Osmanlı Devleti, 93 Harbi’nden sonra yapılan Ayastefanos Antlaşması ile doğuda ve batıda büyük toprak kayıplarına uğramıştı. Balkanlardaki topraklarıyla da bağlantısı kesilen Osmanlı Devleti yine bu antlaşmayla ağır bir savaş tazminatı ödemeye mahkûm edilmişti. Bu gelişmeler üzerine İngiltere, Akdeniz’deki çıkarları gereği Rusya’nın daha fazla güçlenmesinin önüne geçmek için Osmanlı Devleti’ne yardım teklifinde bulundu. İngiltere, Berlin Kongresi’nde Osmanlı Devleti’ni, destekleyip Rusya’ya karşı koruyacağına söz verdi. Yapacağı bu yardımların karşılığı olarak da Osmanlı Devleti’nden, Kıbrıs Adası’nın yönetimini kendisine bırakmasını istedi. Osmanlı Devleti İngiltere’nin bu isteğini kuşkuyla karşılamakla birlikte içinde bulunduğu şartlar yüzünden kabul etmek zorunda kaldı. Böylece iki devlet arasında 4 Haziran 1878’de bir savunma ve iş birliği antlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre Kıbrıs, Türk bayrağı altında Osmanlı mülkü olarak kalacak ancak adanın idaresi İngiltere’ye bırakılacaktı. Ayrıca Rusya işgal ettiği Doğu illerinden çekildiğinde İngiltere de Kıbrıs’ı tahliye edecekti. Antlaşmada Kıbrıs’ın geçici bir süre İngiliz yönetimine bırakılması söz konusu olsa da gerçekte İngiltere’nin niyeti bir fırsatını bulup adayı ilhak etmekti. Nitekim Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti Almanya’nın yanında savaşa girince İngiltere 5 Kasım 1914’de Kıbrıs’ı ilhak ettiğini duyurdu. İngilizler bu tarihten sonra Kıbrıs’a Rumları yerleştirmeye başladılar. Böylece adada Türklerle Rumlar arasında ileride çıkacak çatışmalara ortam hazırladılar.

Bir Cevap Yaz.