Katılım Hakkı ve Düşünce Özgürlüğü

KATILIM HAKKI VE DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ

Hak ve özgülüklerimizden hangilerini biliyorsunuz? Bu hak ve özgürlüklere sahip olmak sizce neden önemlidir?

Çocuk olarak doğuştan sahip olduğunuz hak ve özgürlükler olduğunu daha önce öğrenmiştiniz. Çocuk haklarına dair sözleşmede yer alan bu haklardan bazılarını hatırlayalım.

Hak ve özgürlüklerimiz Anayasamızda da yer almaktadır. Şimdi Anayasamızdaki temel hak ve özgürlüklerimizden bazılarını okuyalım.

Madde 42 – Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz…
Madde 56 – Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.
Madde 22- Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir.
Madde 50- Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.

Aşağıdaki fotoğrafı inceleyiniz. Bu fotoğraf hangi temel hak ve özgürlükle ilgili olabilir?

Anayasamızın yukarıdaki maddeleri ile çocuk haklarına dair sözleşmedeki maddeleri karşılaştırdığınızda hangi benzerlikleri görüyorsunuz?

Hepimiz aile, okul gibi çeşitli grupların içinde bulunuyoruz. Hangi grubun içinde bulunursak bulunalım etkin ve katılımcı bir vatandaş olmalı, bizleri ilgilendiren konularda alınan kararlara katkı sağlamaya çalışmalıyız. Ailemizde, sınıfımızda ya da okulumuzda alınan kararlar konusunda fikirlerimizi belirterek kararlara katkı sağlarsak hem düşünce özgürlüğümüzü kullanmış hem de alınan kararların sahibi olmuş oluruz. Bakın bu hak ve özgürlüğü bir arkadaşınız nasıl kullanıyor:

Ailem benimle ilgili konularda düşüncemi soruyor, ben de düşüncelerimi onlara söylüyorum. Okulda da sosyal kulüp çalışmalarında özgürce düşüncemi belirtiyor, alınan kararlara katkıda bulunuyorum. Okul öğrenci temsilcisi seçimlerinde aday olarak hem seçme hem de seçilme hakkımı kullandım. Arkadaşlarımın oylarıyla temsilci seçildim. Şimdi okul idaresiyle birlikte öğrencilerle ilgili kararlarda görüşlerimi belirtiyor ve alınan kararlara katkı yapıyorum. Düşüncelerime önem verilmesi kendimi değerli hissetmemi sağlıyor.

Siz okulda katılma hakkınızı nasıl kullanıyorsunuz? Örnek veriniz.

Katılma hakkına en iyi örnek genel ve yerel seçimlerde oy kullanmak ve aday olmaktır. Sivil toplum kuruluşlarında yer almak, çevremizdeki sorunlarla ilgili düşüncelerimizi yetkililere iletmek de bir başka katılım biçimidir. Katılma hakkıyla ilgili olarak  Anayasamızda şu madde yer almaktadır: Madde 67- Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir. Siz çocuklar 18 yaşına geldiğinizde Anayasamızın yukarıdaki maddesinde yer alan katılma hakkından yararlanabileceksiniz. Böylece etkin
bir vatandaş olarak ülkemizin yönetiminde de söz sahibi olacaksınız.

“Bir kimsenin düşüncesini açıklayamaması köleliktir” (Euripides – Oripides) sözünü açıklayınız.

Özgürlük herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya uğramadan düşünebilmek ve davranabilmektir. Düşünce özgürlüğü ise görüşlerimizi başkalarıyla paylaşma ya da paylaşmama konusunda özgür olmak anlamına gelir. Hepimiz bu özgürlüğe sahibiz. Düşüncelerini gazetede yayınlayan bir gazeteci, halkın karşısında düşüncelerini açıklayan politikacı bu hakkını kullanmaktadır.
Anayasamızda düşünce özgürlüğü bakın nasıl yer almaktadır: Madde 25- Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz. Madde 26- Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Sizler de düşüncelerinizi özgürce açıklama hakkına sahipsiniz. Bu hakkınızı konuşarak, yazarak, resim çizerek hatta şarkı söyleyerek kullanabilirsiniz. Bu hakkınızı kullanırken başkalarına saygısızlık etmemeli, onların haklarını çiğnememelisiniz.

Katılım hakkı ve düşünce özgürlüğü ile ilgili sloganlar yazarak, resim ve fotoğraflar da kullanarak bir afiş hazırlayınız.

Bu hak ve özgürlük sizce ne anlama geliyor?

Bu hak ve özgürlüğü nasıl kullanıyorsunuz? Örnek veriniz.

Bu hak ve özgürlük olmasaydı neler olabilirdi?

Bir Cevap Yaz.