Kanuni Dönemindeki Doğudaki Gelişmeler Nelerdir?

3. DOĞUDAKİ GELİŞMELER

Çaldıran Savaşı’nda ağır bir yenilgiye uğrayan Safevilerin Anadolu’yu ele geçirme çabaları Kanuni Dönemi’nde de devam etti. Şah İsmail’den sonra yerine geçen oğlu Şah Tahmasp bu amaçla Anadolu’da ayaklanmalar çıkardı. Bir yandan da Osmanlı Devleti aleyhine Şarlken ve Ferdinand ile ittifak arayışlarını sürdürdü. Buna karşılık Kanuni de batıda Habsburglara karşı yürüttüğü mücadeleden fırsat buldukça İran üzerine seferler düzenledi. Bu seferler sonucunda Osmanlı Devleti kuzeyde Tebriz ve Azerbaycan’ı, güneyde ise Bağdat ve Basra’yı alarak Safevileri barış istemek zorunda bıraktı. Böylece iki devlet arasındaki ilk resmî antlaşma olan Amasya Antlaşması imzalandı.

1555 yılında yapılan Amasya Antlaşması’na göre Doğu Anadolu, Bağdat, Tebriz ve Azerbaycan Osmanlı Devleti’ne bırakıldı. Amasya Antlaşması’yla Hindistan ticaret yolu üzerindeki önemli noktalarından biri olan Basra Körfezi Osmanlı kontrolüne girmiş oldu.

Bir Cevap Yaz.