Kanuni Döneminde Avrupa’nın Genel Durumu Nedir?

• Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili olarak neler biliyorsunuz?

1. KANUNİ DÖNEMİ’NDE AVRUPA’NIN GENEL DURUMU

Yavuz’un ölümünden sonra yerine oğlu I. Süleyman geçti. “Kanuni” adıyla bilinen I. Süleyman, devleti kırk altı yıl yöneterek en uzun süre tahtta kalan Osmanlı padişahı oldu. Bu dönemde Osmanlı Devleti Avrupa’daki gelişmelerle daha yakından ilgilendi. Kanuni, Avrupa devletlerinin iç karışıklıklarından ve birbirleriyle giriştikleri mücadelelerden yararlanarak sınırlarını batıya doğru genişletme siyaseti izledi.

Kanuni Dönemi’nde Avrupa’nın en güçlü devleti durumundaki Roma Germen İmparatorluğu, Reform hareketleri nedeniyle içeride dinî ve siyasi çatışmalara sahne oluyordu. Buna rağmen imparatorluğun başında bulunan Şarlken Hollanda, İspanya, Macaristan ve Avusturya’nın başında bulunan hanedanlar ile akrabalık bağları kurarak siyasi nüfuzunu attırmıştı. Şarlken, doğuda Macaristan üzerinden Balkanları, batıda ise Fransa’yı ele geçirmeye çalışırken bir yandan da Akdeniz’e hâkim olmak istiyordu. Amaçlarını gerçekleştirebilmek için de denizlerde Venedik ile güç birliği yapıyor ve Osmanlı Devleti aleyhine Safevilerle ittifak kurmaya çalışıyordu. Bu nedenle Kanuni, saltanatının ilk yıllarından itibaren Şarlken ve müttefiklerine karşı karada ve denizlerde mücadeleye girişti. Ayrıca Şarlken’e karşı savaşan Fransa’yı destekleyerek bu devletin Avrupa’da bir denge unsuru hâline gelmesini sağladı.

Kanuni Dönemi’nde Osmanlı Devleti batıda Roma Germen İmparatorluğu ile mücadele ederken Hint Okyanusu’nda da bir başka Avrupa devleti olan Portekiz ile karşı karşıya geldi.

Bir Cevap Yaz.