İngilizlerin Mısır’ı İşgali

e. İngilizlerin Mısır’ı İşgali

Berlin Antlaşması’ndan sonra yaşanan önemli gelişmelerden biri de Mısır’ın elden çıkması oldu. Mısır, Mehmet Ali Paşa’nın torunu Hidiv İsmail Paşa Dönemi’nde önemli ilerlemeler kaydetti. Süveyş Kanalı’nın açılması, okulların kurulması, tarım üretiminin arttırılması ve ordunun güçlendirilmesi sonucunda Mısır modern bir ülke görünümüne kavuştu. Ancak bunlar büyük ölçüde İngiltere ve Fransa’dan alınan borçlarla yapılmıştı. Bu borçların ödenememesi üzerine Mısır ekonomisi iflas ederken Mısır maliyesi de alacaklı devletlerin denetimi altına girdi.

Yabancı devletlerin Mısır’da söz sahibi olmaları Mısır halkında milliyetçilik duygusunun uyanmasına neden oldu. “Vataniler” adıyla ayaklanma başlatan bir grup, ordunun da desteğiyle Mısır’da yönetimi ele geçirdi. Bunun üzerine kendisi için hayati önemi bulunan Süveyş Kanalı’nın Vatanilerin kontrolü altına girmesini istemeyen İngiltere bazı bahaneler ileri sürerek 1882 yılında Mısır’ı işgal etti. Böylece İngiltere, Kıbrıs’tan sonra Mısır’a da yerleşerek Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma siyasetini kesin olarak terk ettiğini göstermiş oldu.

Bir Cevap Yaz.