İlk Türk Devletlerinde Mesleki Eğitim

İlk Türk Devletlerinde Mesleki Eğitim

DEMİRCİLER

Türklerde kutsal sayılan gökdemirden yapılmış silah (kılıç) üzerine ant içilirdi.
Altaylarda yaşayan Türklerin demir işlemeciliği ve yapımında çok usta oldukları bilinirdi. Altay Dağlarında bulunan mezarlarda Türk yapısı demir kazanlar ve silahlar bulunmuştur.
Altay Türklerinin demircilik şöhretleri yakın zamana kadar sürmüştür. Hatta XVII. yüzyılda Ruslar bu bölgeyi işgal ettikleri zaman buraya “Demirciler Aladağı” adını vermişlerdir.
Birçok Türk boyları demiri mukaddes saymışlar Kök Türk Devleti’ni kuran Bumin ve İstemi hanlar demirci idiler.
Bu gelenek sonraki zamanlarda çeşitli Türk topluluklarında da devam ettirildi. Kırgız ve Kazakların demirin kötü ruhları kaçıracağına inanmaları buna bir örnektir.
Ahmet KABAKLI, Türk Edebiyatı, C 2, s. 46.

TÜRK ORDUSU

İlk Türk devletleri gelişmiş silah üretim teknolojisi ve eğitimli savaş atlarıyla örnek teşkil etmekteydiler. Savaşlarda kullanılan silahlarının birçok çeşidi, yaylar, oklar ve hançerler Orta Çağ’a en uygun şekilde geliştirilmiştir. Demir başlıklar ve vücudu koruyan kıyafetleri askerlerin savaşta vazgeçilmez aksesuarları olmuştur. Savaşçılar kıyafetlerine bir de toplama kemerler dâhil ediyorlardı. Savaş atları için de özel sert palan ve üzengi kullanılmaktaydı. Savaşta atlı askerin rolü büyüktür. Atlı asker özel koruyucu kıyafetleri ve kullandığı silahlarla ordunun direği olarak nitelendirilmekteydi.
Prof. Dr. Yulıy S. HUDYAKOV, “Eski Türklerde Silah”, Türkler Ansiklopedisi, C 3, s. 468 (Düzenlenmiştir.).

Yukarıdaki metin ve görsellerden hareketle Türklerde hangi meslekler yaygındır? Bu mesleklerde başarılı olunmasının sebepleri nelerdir?

Türk sanatına ait çeşitli eserler:

  1. Balbal
  2. Halı
  3. Altın işlemeli süs eşyası
  4. Altın Elbiseli Adam
  5. Kılıç
  6. Ahşap disk
  7. At eyer takımı

Genel anlamda hayvancılık ve tarımla uğraşan Türkler, savaşçı bir karaktere sahip olduklarından bu yaşantıya uygun gerekli araç ve gereç yapımına önem vermişlerdir. Böylece çadır, kürk, halı, kilim, madeni eşya ve silah yapımında ileri gitmişlerdir. Bu mesleki eğitim, usta-çırak ilişkisi içinde becerilerin aktarılması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Araç gereçlerin yapımında farklı madenlerin kullanılması Türklerde madenciliğin (altın, demir, bakır vb.) gelişmesini sağlamıştır. Tahta oymacılığını da bilen Türkler Uygurlar Döneminde bunu geliştirerek matbaacılığa zemin hazırlamıştır.

Bir Cevap Yaz.