III. Selim Dönemi (1789-1807)

III. SELİM DÖNEMİ (1789-1807)

• Osmanlı Padişahı III. Selim hakkında neler biliyorsunuz?
• Nizamıcedit ıslahatları hakkında bir araştırma yapınız.

III. Selim, 1789’da I. Abdülhamit’in ölümü üzerine Osmanlı padişahı oldu. Onun tahta geçtiği günlerde Osmanlı Devleti’nin (Harita 4.6) siyasi, askeri ve ekonomik dengeleri bozulmuş bir haldeydi. Avusturya ve Rusya’ya karşı devam eden savaşlarda Osmanlı ordusu istenen başarıyı gösteremiyor, toprak kayıpları nedeniyle devlet zor bir durumda bulunuyordu.

18. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti

Haritadaki sınırlardan yola çıkarak Osmanlı Devleti’nin önceki yüzyıllar ile 18. yüzyılın sonlarındaki durumunu karşılaştırınız.

Bir Cevap Yaz.