Hava olayları nelerdir? Açıklayınız.

Hava olayları nelerdir? Açıklayınız.

Nemli hava gökyüzüne yakın yerlerde yoğunlaşırsa aşağıdaki hava olayları görülür.

Yağmur: Bulutlardaki su buharı bir araya gelerek su damlacıklarını oluşturur. Böylece yoğunlaşan su buharı yeryüzüne yağmur olarak iner.

Kar: Soğuk havanın etkisiyle karşılaşan su buharı buz kristalleri hâline gelir. Buz kristalleri birleşerek kar tanelerini oluşturur. Kar taneleri yeryüzüne iner. Eğer yeryüzünün sıcaklığı suyun donma noktasında veya bundan daha düşükse yağış, kar şeklinde olur.

Dolu: Su buharları bulutlardan yeryüzüne inerken soğuk havayla karşılaşınca bulutun üst katmanına sürüklenir, katılaşır ve bir araya gelerek buz toplarını yani doluyu oluşturur.

Nemli hava yeryüzüne yakın yerde yoğunlaşırsa o zaman da çiy, kırağı ve sis olarak adlandırılan hava olayları meydana gelir.

Çiy: Geceleyin hava serinler ve ortam sıcaklığının düşmesiyle havadaki su buharı yoğuşarak toprağın, ağaç dallarının ve yaprakların üzerinde çiy adı verilen su damlacıkları hâlinde toplanır.

Kırağı: Eğer ortam sıcaklığı 0 ºC’un altında ise su buharı sıvı hâle geçmeden yeryüzündeki cisimler üzerinde donar. Bu durumda kırağı meydana gelir.

Sis: Atmosferin yeryüzüne çok yakın kısımlarındaki su buharının yoğunlaşmasıyla oluşan buluta sis adı verilir. Yükseklerdeki bulutlar, havanın soğumasıyla oluşurken; sis, soğuk olan yeryüzünün hemen üzerindeki havada bulunan su buharının yoğuşmasıyla meydana gelir.

Dünya kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamlar. Kendi ekseni etrafında dönerken Dünya’nın Güneş’e bakan yüzünde gündüz, arka yüzünde ise gece yaşanacaktır. Bu nedenle Dünya’nın Güneş’e bakan kısmı daha sıcak olup bu yüz aydınlık olur. Bu yüze değen Güneş ışınları sahip oldukları ısı enerjisini Dünya’nın bu yüzündeki cisimlere aktaracak ve onların da ısınmalarını sağlayacaktır. Dünya’nın Güneş’e dönük olmayan yüzü Güneş’ten gelen ışınlardan bir süre uzak olacağı için bu kısımda hava soğuk olur. Dolayısıyla gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının da hava olaylarının meydana gelmesinde etkili olduğunu söyleyebiliriz.

Bir Cevap Yaz.