Halka Hizmet Eden Kurumlar Nelerdir?

HALKA HİZMET EDENLER

Çevrenizde yaşayan insanların ne tür ihtiyaçları olduğunu düşünüyorsunuz? Açıklayınız.

Sosyal Bilgiler dersinde önceki konularda ihtiyaçlarınızın neler olduğunu öğrenmiştiniz. Hayatımızı sağlıklı şekilde sürdürebilmek için temel ihtiyaçlarımızın karşılanması gerekmektedir. Temizlik, sağlık, eğitim ihtiyaçlarımızdan bazılarıdır. Eğitim almak için okula, hastalandığımızda hastaneye gidiyoruz. Emniyetimizi polis ve jandarma sağlıyor. Devletimiz bu gibi toplumsal ihtiyaçlarımızı karşılamakla sorumludur. Bu ihtiyaçları karşılamak için de birçok resmi kurum oluşturmuştur. Bu kurumlar bakanlıklara bağlı olarak topluma hizmet sunar. Resmi kurumlardan bazılarını ve topluma hizmetlerini gösteren aşağıdaki şemayı inceleyiniz.

Sizin çevrenizde bu ihtiyaçlara yönelik hangi kurumlar neler yapmaktadır?

Toplumun ihtiyaç duyduğu alanlardan birini belirleyerek yazınız. İhtiyaçlara hizmet eden bakanlığın adını yazarak hizmetlerini tanıtınız.

Devletimiz toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamakla sorumludur; ancak son derece büyük bir ülkede yaşıyoruz. Nüfusumuz
da giderek artmaktadır. Bu nedenlerle devletimize sivil toplum kuruluşları (STK) destek olmaktadır. Sivil toplum kuruluşları çevrelerindeki toplumsal ihtiyaçlara duyarlı insanlar tarafından kurulmuştur. Gönüllülerin desteğiyle toplum için önemli hizmetler görürler. Birçok insana yardım ederler. Toplumsal birliktelik ve dayanışmayı arttırırlar. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik hangi sivil toplum kuruluşları kurulabileceğini yandaki şemayı inceleyerek öğrenelim.

Osmanlı Devleti döneminde insan ve hayvanların ihtiyaçları için birçok vakıf kurulmuştur. Bunlar arasında leyleklerin beslenmesi meyve ağacı dikilmesi gibi faaliyet yürütenler vardır.

Siz yukarıdaki şemaya toplumsal bir ihtiyaç yazacak olsanız ne yazardınız?

Çevrenizde gördüğünüz toplumsal bir ihtiyaç belirleyiniz. Bu ihtiyacı karşılayacak bir sivil toplum kuruluşu kuracağınızı düşününüz. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplarını defterinize yazınız.

1. Sivil toplum kuruluşunuz hangi toplumsal ihtiyaca yönelik olacaktır?
2. Sivil toplum kuruluşunuzun adı ne olacaktır?
3. Sivil toplum kuruluşunuz insanlara nasıl yardım edecektir?
4. Sivil toplum kuruluşunuza destek sağlamak için neler yapacaksınız?
5. Sivil toplum kuruluşunuzun çalışmalarını halka nasıl duyuracaksınız?

Aşağıdaki alanlarda çevrenizdeki resmi kurum ve sivil toplum kuruluşlarını araştırarak aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Resmi kurumlar: Sivil toplum kuruluşları
Eğitim Adları:______________________ Adları: ___________________________
___________________________ _________________________________
Faaliyetleri:__________________ Faaliyetleri: _______________________
___________________________ _________________________________
Çevre Adları:______________________ Adları: ___________________________
___________________________ _________________________________
Faaliyetleri:__________________ Faaliyetleri: _______________________
___________________________ _________________________________
Sağlık Adları:______________________ Adları: ___________________________
___________________________ _________________________________
Faaliyetleri:__________________ Faaliyetleri: _______________________
___________________________ _________________________________
Yardım Adları:______________________ Adları: ___________________________
___________________________ _________________________________
Faaliyetleri:__________________ Faaliyetleri: _______________________
___________________________ _________________________________

Bir Cevap Yaz.