Göller Nasıl Oluşur? Çeşitleri Nelerdir?

Göller Nasıl Oluşur? Çeşitleri Nelerdir?

Yaşadığınız bölgede hangi göller bulunmaktadır? Bu göller, doğal yollarla mı yoksa insanlar tarafından mı oluşturulmuştur? Araştırınız.

Yukarıda, Marmara Denizi ve çevresi ile Van Gölü ve İran’daki Urmiye Gölü çevresinin uydu fotoğrafları gösterilmiştir. Bu fotoğrafları inceleyerek deniz ile göl arasındaki farkların neler olduğunu arkadaşlarınızla birlikte tespit ediniz. Tespitlerinizi kısa bir metin halinde defterlerinize yazınız.

Kara içlerinde bulunan ve denizlerle doğrudan bir bağlantısı olmayan tatlı, tuzlu ya da sodalı su birikintilerine göl adı verilir. Bir gölün meydana gelebilmesi için öncelikle doğal bir çanağa ihtiyaç vardır. Bu çanak içerisine yer üstü ve yer altı suları ile yağış sularının birikmesi sonucu göller oluşur. Eğer bir göle ulaşan su miktarı, göl çanağının su tutma kapasitesinden fazla ise göldeki fazla su çanaktan taşarak bir başka göle ya da denize ulaşır. Buna göl ayağı ya da gideğen adı verilir. Gideğeni olan bir gölün suları tatlıdır. Bu durumun nedenini arkadaşlarınızla tartışınız. Gideğeni olmayan göllerin suları ise tatlı, tuzlu, acımsı ya
da sodalıdır. Gideğeni olmayan göllerin sularının farklı kimyasal özellikte olmalarının nedenlerini arkadaşlarınızla tartışınız.

Bazı göllerin yüz ölçümleri mevsimden mevsime fazla değişiklik göstermezken bir kısmı ise büyük değişiklikler gösterir. Bir gölün bulunduğu iklim kuşağı ile o gölün mevsimlere göre kapladığı alanın değişmesi arasında bir ilişki kurulabilir mi? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Aşağıdaki fotoğrafları inceleyiniz. Bu göllerin her ikisinin de tuzlu toprakların yaygın olduğu arazi üzerinde bulunduğu varsayılırsa, göl sularının kimyasal yapısı hakkında neler söylenebilir? Fotoğrafların altında verilen boşluklara yazınız.

Yukarıdaki haritada Dünya’nın en büyük gölleri numaralarla gösterilmiştir. Aşağıda parantez içerisinde verilen göl isimleri ile gölleri temsil eden numaraları, atlaslarınızdan da yararlanarak eşleştiriniz. [Aral – Balkaş – Baykal – Büyük Ayı – Büyük Köle – Hazar – Huron – Ladoga – Michigan (Mişigın) – Nyasa – Superior – Tanganika – Titicaca (Titikaka) – Victoria (Viktorya) – Winnipeg (Vinipeg)]

Bir Cevap Yaz.