Gökyüzünde gördüğünüz parlak cisimler hakkında neler biliyorsunuz? Açıklayınız.

Gökyüzünde gördüğünüz parlak cisimler hakkında neler biliyorsunuz? Açıklayınız.

Yıldızlar küresel bir şekle sahiptir. Canlı olmamalarına rağmen canlılar gibi doğar, yaşar ve ölür. Ömrünü tamamlamamış olan yıldızlar belli yaşlarda etraflarına ısı ve ışık yayar. Ömrünü tamamlamış olan yıldızlar ise şiddetli bir patlama ile bölünür. Yıldızlar sıcaklıklarına göre farklı renklerde ışık yayar. En sıcak yıldız mavi ya da beyaz renkte, orta sıcaklıktaki yıldız sarı renkte ve sıcaklığı en az olan yıldız ise kırmızı renkte ışık yayar.

Yıldızlar; ısı ve ışık kaynağı olan, yanıp sönen, titreşen ışık noktaları gibi gözüken sıcak gaz kütleleridir. Küresel şekle sahip olan yıldızların oluşum süreci nasıl gerçekleşmektedir?

Yıldız, doğada en bol bulunan element olan hidrojenin yavaş yavaş helyum, karbon, azot, oksijen ve demir gibi daha ağır elementlere dönüştüğü ve içinde çok yüksek sıcaklıklarda reaksiyonların yer aldığı bir gök cismidir.

Uzayda ekseni çevresinde dönen, gaz ve tozlardan oluşmuş, tüm yıldızların doğum yeri olan gök cismine bulutsu denir. Bulutsular görünen şekillerine göre bazı türlere ayrılır.

Ölen ya da ömrü bitmek üzere olan yıldızların bir süre sonra kütlesi merkeze doğru çekilir. Sonunda tüm kütle bir noktada toplandığı için var olan kütlenin çevresinde olan herşeyi içine alıp yutmaya başlar. Bu kozmik yapılı ölü yıldıza kara delik denir.

Bir Cevap Yaz.