Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne Etkileri Nelerdir?

Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti’ne Etkileri Nelerdir?

Osmanlı Devleti, Fransız İhtilali’nin sonuçlarından en fazla etkilenen devletlerden biri oldu. Çok uluslu bir imparatorluk olan Osmanlı Devleti’nin sınırları içinde çeşitli milletler bir arada yaşıyordu. Bunlardan özellikle Sırplar, Bulgarlar, Rumlar, Romenler, Karadağlılar ve Arnavutlar Avrupa devletlerine yakınlıkları nedeniyle milliyetçilik düşüncesinin etkisinde kaldılar. Bu unsurlar Osmanlı Devleti’nden ayrılıp kendi millî devletlerini kurmak amacıyla ayaklanmalar çıkardılar. Bu ayaklanmalar Avrupalı devletler tarafından da desteklendi. Böylece 19. yüzyıl boyunca Balkanlardaki Osmanlı toprakları üzerinde yeni devletler kuruldu.

Fransız İhtilali Osmanlı devlet düzeninde de önemli değişikliklere neden oldu. İhtilalin ortaya çıkardığı eşitlik, özgürlük, adalet ve cumhuriyetçilik gibi ilkeler Osmanlı devlet adamları arasında da taraftar buldu. Bu devlet adamlarının çabalarıyla Osmanlı Devleti 19. yüzyılda Tanzimat ve Islahat Fermanları’nı ilan etti. 1876’da da Türk tarihinin ilk anayasası olan Kanunuesasi’yi yürürlüğe koyarak meşrutiyet yönetimine geçti. Böylece kanun üstünlüğü ilkesini kabul ederek vatandaşlarının kanunlar önünde eşitlik, mülk edinme, yönetime katılma gibi temel haklarını güvence altına aldı.

Bir Cevap Yaz.