Ekonomik Özelliklerine Göre Bölgeler Nelerdir?

Ekonomik Özelliklerine Göre Bölgeler

Tarım özelliklerine göre bölgeler

Bu bölgeler, tarımsal faaliyetlere göre belirlenen ekonomik özelliği olan bölgeleri kapsar (Harita 3.8.).

Sanayi özelliklerine göre bölgeler

Bu bölgeler, sanayi faaliyetlerine bağlı olarak oluşturulan bölgeleri kapsar (Harita 3.9.).

Madenlere göre bölgeler

Bu bölgeler, maden türlerine göre oluşturulan bölgeleri kapsar (Harita 3.10.).

Turizm özelliklerine göre bölgeler

Bu bölgeler, turizm faaliyetlerine göre oluşturulan bölgeleri kapsar (Harita 3.11.).

Serbest ticaret özelliklerine göre bölgeler

Bu bölgeler, dış ticaret için oluşturulan özel bölgeleri kapsar. Ülke genelinde uygulanan ekonomik düzenlemeler, bu bölgelerde kısmen ya da tamamen devre dışı bırakılır.

Ulaşım özelliklerine göre bölgeler

Bu bölgeler; hava yolu, demir yolu, kara yolu ve deniz yolu özelliklerine göre oluşturulan bölgeleri kapsar.

Karma bölgeler

Bu bölgeler, birden fazla işlevin ön plana çıktığı bölgeleri kapsar. Örneğin İstanbul; ticaret, eğitim, sağlık, turizm, kültür ve sanayi bölgelerinin tamamında yer alır.

Ülkeler ve Bölge Türleri

Bölge belirlemede kullanılan ölçütlere göre aşağıdaki ülkelerin hangi bölge türü içinde yer aldığını örnekteki gibi karşılarına yazınız.

Ekonomik Özelliklerine Göre Bölgeler

Aşağıda ülkemizin dilsiz haritası verilmiştir. Bu haritada numaralarla gösterilen illerin isimlerini yazarak cümlelerdeki boşlukları doldurunuz.

1 numaralı alanda taş kömürü, 10 numaralı alanda petrol çıkarılmaktadır. Buna göre bu alanlar ……………… bölgelerine örnektir.
3 numaralı alanda pamuk, 8 numaralı alanda incir ve 14 numaralı alanda çay yoğun olarak yetiştirilmektedir. Buna göre bu alanlar …………………………. bölgelerine örnektir.
7 numaralı alanda İpraş Rafi nerisi, 5 numaralı alanda Kardemir Demir-Çelik Fabrikası, 12 numaralı alanda İzmir Aliağa Petrol Rafi nerisi bulunmaktadır. Buna göre bu tesislerin bulunduğu alanlar ……………………….. bölgelerine örnektir.
Yaz turizm bölgelerine 6, ……, ……. ve …… numaralı alanlar örnek verilebilirken ………. ve ………. numaralı alanlar kış turizm bölgelerine örnektir.
Bir alanda tarım, turizm, ticaret ve sanayi gibi ekonomik faaliyetler bir arada yapılabiliyorsa bu alanlara karma bölgeler denir. Buna göre …….. ve ……. alanlar karma bölgelere örnek verilebilir. ……., …….. ve …… numaralı alanlarda ticaret, turizm ve sanayi gelişmiştir.

Bu yazı gönderilmiş Genel. Bookmark the permalink.

Bir Cevap Yaz.