Doğal Özelliklerine Göre Bölgeler Nedir? Bunlar Nelerdir?

Doğal Özelliklerine Göre Bölgeler

Yeryüzü şekillerine göre bölgeler

Bu bölgeler, yeryüzü şekillerinin özelliklerine göre belirlenmiş doğal bölgeleri kapsar. Örneğin İskandinavya, Himalayalar, Andlar, Kayalıklar ve Alpler dağlık bölgeler; Amazon, Ganj, Mississippi ve Kongo havzaları ile Doğu Avrupa, Orta Asya, Avustralya düz-ovalık bölgeler içinde yer alır.

Yeryüzü Şekillerine Göre Bölgeler

Aşağıdaki haritada belirtilen noktaların yeryüzü şekillerine göre hangi bölgelere karşılık geldiğini atlaslarınızdan yararlanarak örneklerdeki gibi yazınız.

İklim tiplerine göre bölgeler

Bu bölgeler, benzer iklim özelliklerinin görüldüğü doğal bölgeleri kapsar (Harita 3.1.).

Bitki örtüsüne göre bölgeler

Bu bölgeler, bitki örtüsüne bağlı olarak oluşturulan doğal bölgeleri kapsar. Flora bölgesi olarak da bilinir (Harita 3.2.).

Su özelliklerine göre bölgeler

Bu bölgeler, su kaynaklarının özelliklerine göre oluşturulmuş doğal bölgeleri kapsar (Harita 3.3.). Okyanus, deniz, göl ve akarsuların her biri ayrı bir hidrografik bölgedir.

Toprak özelliklerine göre bölgeler

Bu bölgeler, toprakların sınıflandırılması ile oluşturulan doğal bölgeleri kapsar (Harita 3.4.).

Doğal afet bölgeleri

Bu bölgeler, doğal afetler sonucunda oluşan bölgeleri kapsar. Deprem ve heyelan bölgeleri, doğal afet bölgelerine örnek verilebilir.

Ülkemizde Doğal Bölgeler

Aşağıda Türkiye fi ziki haritası verilmiştir. Ön bilgilerinizden de yararlanarak cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz ve soruyu cevaplayınız.

• …………………… numaralı alanlar, yüksek-dağlık bölgeler içinde yer alır.
• ………………………………………. numaralı alanlar, düz-ovalık bölgeler içinde yer alır.
• ……………………….. numaralı alanlar, Akdeniz iklim bölgesi içinde yer alır.
• …….. numaralı alan, ülkemizin orman bölgeleri içinde yer alır.

Bu yazı gönderilmiş Genel. Bookmark the permalink.

Bir Cevap Yaz.