Çevremdeki Meslekler Nelerdir?

ÇEVREMDEKİ MESLEKLER

Gelecek her zaman insan için bir merak konusudur. Fransız sanatçı Jean-Marc-Coté (Jon Mark Kote) ve arkadaşları 1899 yılında yaptıkları çalışmada 100 yıl sonrasını (2000 yılı) tasvir eden kartlar hazırlamışlardır. Bakalım bu kartlarda teknolojinin gelişimi ile mesleklerin değişimi nasıl hayal edilmiş?

Meslekler istek ve ihtiyaçlardan doğmuştur. Bir insanın bütün istek ve ihtiyaçlarını kendisinin karşılaması imkansızdır. Bu nedenle toplumda iş bölümü ve dolayısıyla meslekler ortaya çıkmıştır. Hastalıkların tedavisi için doktorluk, eğitim ihtiyacını karşılamak için öğretmenlik, gıda ihtiyacını karşılamak için çiftçilik, inşaat yapabilmek için inşaat mühendisliği, teknoloji cihazları yapabilmek için makine mühendisliği gibi meslekleri bunlardan bazılarıdır.

Geleceği nasıl hayal ediyorsunuz? Size göre geleceğin meslekleri neler olabilir?

Meslek aynı zamanda insanın hayatını sürdürebilmesi için gerekli parayı kazanmasını sağlar. Toplumun ihtiyaçlarının değişmesi sonucu zaman içinde bazı meslekler geçerliliğini yitirmiştir. Yeni ihtiyaçların ortaya çıkması sonucunda yeni meslekler ortaya çıkmıştır. Örneğin geçmişte ulaşım atlı arabalarla yapılırdı. Bu nedenle de nalbantlık yaygın bir meslektir. Şimdi ulaşım da otomobil kullanılmaya başladığı için otomobil tamirciliği bir meslek olarak ortaya çıkmıştır. Teknolojinin gelişmesi de bir çok yeni mesleğin ortaya çıkmasını sağlanmıştır. Bilgisayar programcılığı, pilotluk, yazılım mühendisliği, reklamcılık günümüzün yaygınlaşan mesleklerindendir.

Siz de geçmişte var olan ancak günümüzde önemini yitiren mesleklere örnekler veriniz?

Ülkemizde insanların geçimini sağlamak için çalıştığı pek çok meslek vardır. Meslekler genellikle yaşadığımız bölgenin ekonomik faaliyetleriyle ilgilidir. Örneğin turizmin yaygın olduğu bölgelerde turist rehberliği, maden çıkarılan yerde madencilik gibi meslekler yaygındır.

Yurdumuzun çeşitli bölgelerinde yaygın olan mesleklerden bazılarını inceleyelim.

Akdeniz Bölgesi’nin geniş kıyılara sahip olması, bölgede yaz mevsiminin uzun sürmesi turizm faaliyetlerinin gelişmesini
sağlamıştır. Turizm faaliyetlerine bağlı olarak da bölgede turist rehberliği, aşçılık, animatörlük, tercümanlık, otel işletmeciliği gibi meslekler yaygındır.

Marmara Bölgesi sanayinin en çok geliştiği bölgedir. İş imkanlarının çok olması nedeniyle göç aldığından nüfusu da fazladır. Bu nedenle bölgede ticaret, ulaşım, bankacılık, turizm, eğitim, sağlık gibi hizmet sektörleri çok gelişmiştir. Bu sektörlere bağlı olarak kaptanlık, şoförlük, bankacılık, öğretmenlik, akademisyenlik, mimarlık, doktorluk gibi meslek grupları yaygındır.

Karadeniz Bölgesi dört mevsim yağış aldığı için orman bakımından en zengin bölgemizdir. Bu nedenle ormancılık bölgenin
önemli bir ekonomik faaliyetidir. Orman mühendisliği, orman bekçiliği, marangozluk ve orman işçiliği ormancılığa bağlı olarak gelişen mesleklerdir.

İç Anadolu Bölgesi’nin geniş düzlükleri ve iklimi tahıl tarımı için çok elverişlidir. Bu nedenle tarım bölgenin önemli bir ekonomik faaliyetidir. Çiftçilik ve ziraat mühendisliği bu bölgede tarıma bağlı olarak gelişen mesleklerdendir.

Ege Bölgesi geniş ve verimli tarım alanlarına sahiptir. Bu bölgede yetiştirilen ekonomik değeri yüksek ürünler sanayi kuruluşlarında işlenir. Bölgedeki sanayiye bağlı olarak mühendislik, işçilik, teknisyenlik gibi mesleklere duyulan ihtiyaç fazladır.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaz mevsiminin yağışlı geçmesi nedeniyle otlaklar geniş yer kaplar. Bu nedenle hayvancılık bölgenin önemli bir ekonomik faaliyetidir. Besicilik, veterinerlik, çobanlık var olan mesleklerdir. Ülkemizde petrol sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde çıkarılır. Madenciliğe bağlı olarak maden işçiliği, maden mühendisliği, sondaj teknikerliği, iş güvenliği uzmanlığı gibi meslekler vardır.

Yaşadığınız bölgede yapılan ekonomik faaliyetlerle ilgili meslekleri araştırarak yazınız.
EKONOMİK FAALİYETLER MESLEKLER

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Toplumun ihtiyaç ve isteklerini göz önüne alarak bu konuda bir şeyler yapmak neden önemlidir? Örnek vererek açıklayınız.

2. Tüketici hakları ile ilgili sorun yaşadığımızda hangi kurumlara başvurabiliriz ?

Bir Cevap Yaz.