Coğrafya

Yerleşme doku ve tipleri nelerdir?

YERLEŞME DOKU VE TİPLERİ Yerleşmelerin sınıfl andırılmasında birçok ölçüt kullanılmaktadır. Yerleşmeler kırsal ve şehirsel (kentsel) yerleşme olmak üzere ikiye ayrılır (Tablo 2.2.). Böyle bir ayrım yapılmakla birlikte yerleşmelerin özelliği zamanla değişebilir. Örneğin Batman ve Karabük, önceden birer kırsal yerleşme iken zamanla şehirsel yerleşme hâlini almıştır. 1. Kırsal Yerleşme Temel ekonomik faaliyetlerin tarım, hayvancılık, ormancılık ve […]

Yerleşme ve Yerleşmenin Gelişimi

Hazırlık Çalışmaları Yaşadığınız yerin yerleşme alanı olarak seçilmesinde hangi faktörler etkili olmuştur? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. YERLEŞME VE YERLEŞMENİN GELİŞİMİ Yerleşme, en dar anlamıyla oturulan ve barınılan yer anlamına gelir. İnsanların yaşadıkları çevrelerin coğrafi koşulları barınak seçimlerini de etkilemektedir. Mağara, ağaç kovuğu, çadır, igloo, villa, apartman dairesi ve gökdelen geçmişten günümüze barınak çeşitlerine örnek verilebilir. Ancak […]

Türkiye’de Fonksiyonlarına Göre Yerleşim Birimleri Özellikleri Nelerdir?

TÜRKİYE’DE YERLEŞMELERİN ÖZELLİKLERİ Yaşadığınız yerleşim biriminin genel özellikleri hakkında neler biliyorsunuz? Nüfus miktarı ve nüfusun başlıca geçim kaynakları nelerdir? Yaşadığınız yerleşim biriminde alt yapı, eğitim ve sağlık hizmetleri yeterli düzeyde midir? Yaşadığınız yerleşim biriminin idari yapısı hakkında neler biliyorsunuz? Şimdi, Türkiye’deki yerleşim birimlerini farklı fonksiyonlarına göre gruplandırıp inceleyelim. TÜRKİYE’DE FONKSİYONLARINA GÖRE YERLEŞİM BİRİMLERİ Türkiye’de yerleşim […]

Türkiye’de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

1. Bir yerin yerleşim yeri olarak belirlenmesi ve nüfuslanması hangi koşullara bağlıdır? Araştırınız. 2. Yaşadığınız yerleşme biriminin genel özellikleri nelerdir? Yaşadığınız yerleşmenin kuruluş ve gelişimini araştırınız. 3. TÜİK’in Genel Ağ sayfasını ziyaret ederek yaşadığınız yerleşim biriminin nüfus miktarını öğreniniz. Bu nüfusun genel özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Yaşadığınız yerin tarihsel süreçte nüfusunun gelişimi hakkında bilgi toplayınız. […]

Türkiye’de Hangi Yer Altı Suları ve kaynakları Vardır?

TÜRKİYE’NİN YER ALTI SULARI VE KAYNAKLARI Türkiye, yer altı suları bakımından da zengin bir ülkedir. Yer altı sularının hangi jeolojik yapıya sahip alanlarda yaygın olarak bulunduğunu öğrenmiştiniz. Bu bilgilerinizi kullanarak Türkiye’de hangi bölgelerin yer altı suyu bakımından daha zengin olduğunu belirtebilir misiniz? Dünya genelinde olduğu gibi, Türkiye’de de alüvyal ve karstik alanlar yer altı suları […]

Türkiye’de hangi Denizler Vardır? Özellikleri nelerdir?

TÜRKİYE’NİN DENİZLERİ Ülkemizi üç yandan çevreleyen denizlerimizin özelliklerini ve onlardan nasıl yararlandığımızı hiç düşündünüz mü? Eğer denize kıyısı olmayan bir ülke olsaydık, ülkemiz ekonomisinde ve yaşamımızda nelerin değişebileceği konusunda arkadaşlarınızla beyin fırtınası yapınız. Ülkemizi çevreleyen dört deniz bulunmaktadır. Bunlar Karadeniz, Akdeniz, Ege Denizi ve Marmara Denizi’dir (Harita 7.8). Şimdi, bu denizlerimizi daha yakından tanıyalım. Harita […]

Türkiye’nin Gölleri ve Özellikleri Nelerdir?

TÜRKİYE’NİN GÖLLERİ Bir Türkiye fiziki haritasını incelediğinizde hangi doğal ve yapay gölleri (barajları) görüyorsunuz? Türkiye’nin doğal göller bakımından çok zengin bir ülke olduğunu söyleyemeyiz. Türkiye’de göllerin kapladığı alan da fazla değildir. Ancak ülkemizde kıyılardan dağların zirvelerine kadar birçok göl tipi görmek mümkündür. Türkiye’nin yer şekillerini de düşünerek bu durumun nedenlerini arkadaşlarınızla belirleyiniz. Ders Dışı Etkinlik […]

Türkiye’nin akarsuları ve özellikleri nelerdir?

Bir ülkenin su potansiyeli denildiğinde aklınıza hangi su kaynakları gelmektedir? Komşu ülkelerle karşılaştırıldığında ülkemizin su potansiyeli, özellikle de tatlı su potansiyeli hakkında neler söyleyebilirsiniz? Çevrenizde tatlı ya da tuzlu, yer altı ya da yüzey sularından hangileri bulunmaktadır? Bu su kaynakları, yaşadığınız yerde insanların sosyal yaşamlarını, ekonomik geçim kaynaklarını ve kültürel özelliklerini etkilemekte midir? Arkadaşlarınızla tartışınız. […]

Bitki Zengini Türkiye

BİTKİ ZENGİNİ TÜRKİYE Türkiye, ormanların kapladığı alan bakımından olmasa bile bitki türlerinin sayısı bakımından Dünya’nın en zengin ülkelerinden biridir. Bunun en tipik örneği, Avrupa Kıtası’nın genelinde bulunan 12 bin bitki türüne karşılık, Türkiye sınırları içerisinde 10 bine yakın bitki türünün bulunmasıdır. Türkiye’nin bu denli zengin bitki türüne sahip olmasında iklim, jeolojik yapı, yer şekilleri, yükselti […]

Türkiye’de Ot Formasyonu

TÜRKİYE’DE OT FORMASYONU Türkiye’de görülen en önemli ot formasyonları bozkır ve dağ çayırlarıdır. Yetişme koşulları farklı olan bu iki formasyonun ülkemizin hangi bölgelerinde yaygın olduğunu Harita 7.6’dan yararlanarak belirtiniz. Kurak ve karasal iklim koşullarının yaşandığı ve yıllık yağış miktarının 300-400 milimetrenin altında olduğu Tuz Gölü ve çevresi, Güneydoğu Anadolu ve yer yer Doğu Anadolu’da en […]