Bölge kavramı ve türleri nelerdir?

Hazırlık Çalışmaları
1. Sizce dünyayı bir bütün olarak incelemek mümkün müdür? Düşüncelerinizi açıklayınız.

A BÖLGE KAVRAMI VE TÜRLERİ

Dünya farklı özelliklere sahip bir yapıdadır. Yeryüzünde doğal ve beşerî çeşitliliğin zenginliği farklı bölgelerin oluşmasını sağlamıştır. Örneğin bir dünya fi ziki haritası incelendiğinde farklı büyüklük ve özellikte okyanus, deniz ve karalar olduğu görülür. Bu farklı yapıları bir bütün olarak incelemek oldukça güçtür. Bu nedenle coğrafya sayesinde dünya anlamlı parçalara ayrılarak öğrenilir. Doğal, beşerî ve ekonomik özellikler bakımından çevresinden farklı; kendi içinde benzerlik gösteren alanlara bölge denir.

Bölgeler doğal, beşerî, ekonomik ve işlevsel özelliklerine göre dört grupta sınıflandırılabilir (Tablo 3.1.).

Yaşadığınız Bölgenin Özellikleri

Aşağıda bölge belirlemede kullanılan bazı ölçütler verilmiştir. Bu ölçütlere göre yaşadığınız yerin coğrafi özelliklerini değerlendirerek hangi bölge türleri içinde yer aldığını daire içerisine alınız yoksa boş bırakınız.

Ölçüt Bölge Türü
Yerleşme özelliklerine göre köy kasaba şehir
Yeryüzü şekillerine göre dağ ova plato
İklim tiplerine göre Akdeniz Karadeniz karasal
Bitki örtüsüne göre maki bozkır orman
Nüfus yoğunluğuna göre sık nüfuslu seyrek nüfuslu
Tarım özelliklerine göre tahıl turunçgil fındık çay
Mülki idari özelliklerine göre il ilçe köy
Sanayi özelliklerine göre demir-çelik gıda tekstil otomotiv elektrik-elektronik

Yaşadığınız bölgenin özelliklerini birkaç cümle ile yazınız.

Bir Cevap Yaz.