Boğazlar Sorunu Nedir?

5. BOĞAZLAR SORUNU

Londra Antlaşması’yla Mısır sorunu çözümlenmişti. Ancak Rusya’nın Hünkar İskelesi Antlaşması’yla Boğazlar üzerinde elde ettiği haklar, başta İngiltere olmak üzere Batılı devletleri endişelendiriyordu. Bu nedenle Avrupa devletleri Boğazların statüsünü yeniden belirlemek üzere antlaşmanın sona ereceği 1841 yılında Londra’da bir konferans topladılar. Osmanlı Devleti ile birlikte İngiltere, Fransa, Avusturya, Rusya ve Prusya’nın katıldığı bu konferansın sonunda Londra Boğazlar Sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye göre Boğazlar Osmanlı egemenliğinde kalacak ve barış döneminde bütün devletlerin savaş gemilerine kapalı tutulacaktı. Boğazlardan ticaret gemilerinin geçişi ise serbest olacaktı.

Londra Boğazlar Sözleşmesi’yle Rusya, Boğazlar üzerinde elde ettiği imkânları kaybetti. Bununla birlikte Boğazlar diğer devletlerin savaş gemilerine de kapalı olacağı için Karadeniz üzerinden gelebilecek saldırılara karşı güvenliğini sağlamlaştırdı. İngiltere ise Rusları Doğu Akdeniz’den uzak tutarak sömürgelerine giden yolun güvenliğini sağladı. Osmanlı Devleti’nin Boğazlar konusunda tek başına karar verme yetkisini elinden alan bu sözleşmeyle Boğazlar ilk defa uluslararası bir statü kazanmış oldu.

Bir Cevap Yaz.