Birinci Dünya Savaşının Sonu ve Mondros Ateşkes Antlaşması

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN SONU VE MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI

Birinci Dünya Savaşı’nda İngiltere ve Fransa’nın Çanakkale Boğazı’nı geçememesi ve Rusya’nın savaştan çekilmesi İttifak Devletlerinin kazanma ümitlerini arttırdı. Ancak ABD’nin İtilaf Devletleri yanında savaşa katılmasıyla birlikte bu durum değişti. Bundan sonra İngiltere ve müttefikleri ABD’nin de desteğiyle Batı Avrupa’daki Alman işgaline son verdiler. İngilizler bir yandan da Irak ve Suriye cephelerinde ilerleyişe geçerek Anadolu sınırına dayandılar. Balkan cephelerindeki İtilaf kuvvetleri ise Bulgaristan’a girdiler. Böylece 1918 yılı içinde İtilaf Devletleri bütün cephelerde üstünlüklerini kabul ettirdiler.

ABD Başkanı Wilson’ın (Vilsın) 8 Ocak 1918’de 14 maddelik bir bildiri yayımlamasıyla Birinci Dünya Savaşı’nın İtilaf Devletlerinin zaferiyle sonuçlanacağı anlaşıldı. Wilson İlkeleri adıyla tarihe geçen bu bildiriye göre, yenen devletler yenilenlerden toprak ve tazminat almayacaklardı. Devletler arasında gizli antlaşmalar yapılmayacak, anlaşmazlıklar barış yoluyla çözülecekti. Ayrıca, imparatorluklar içinde yaşayan milletlere kendi geleceklerini belirleme hakkı tanınacaktı.

Almanya ve müttefikleri Wilson İlkelerinden hangilerine güvenerek ateşkes istemiş olabilirler? Neden?

Bir Cevap Yaz.