Ay’ın Evreleri Modeli

Proje Çalışmaları: Ay’ın Evreleri Modeli

Sevgili öğrenciler,
Bu çalışma, sizin yaratıcı düşünce, model oluşturma ve araştırma yapma becerilerinizin gelişmesine katkıda bulunacaktır.
Çalışmanızı yaparken 188. sayfadaki “Proje Nasıl Hazırlanır?” basamaklarını okumalısınız.
Ayrıca aşağıdaki adımları izlemeniz modelinizi yapmanızda yardımcı olacaktır.

1. Modelinizi yaparken öğretmeninizden yardım alabilirsiniz. Öğretmeninizin rehberliğinde çalışma gruplarınızı oluşturunuz. Grup arkadaşlarınız arasında görev paylaşımı yapınız. Modeliniz için size aşağıda örnek bir model verilmiştir. Siz farklı malzemeler kullanarak farklı modeller oluşturabilirsiniz.

2. Ay’ın evrelerinin oluşumu hakkında araştırma yapınız. Yapacağınız model ile ilgili hipotezinizi kurunuz. Örneğin “Ay’ın evrelerinin oluşum nedeni Güneş’ten aldığı ışığı yansıtmasıdır.” gibi.

3. Modelinizi yapmak için hangi malzemeleri seçeceğinizi belirleyiniz. (Kapalı karton kutu, el feneri, ip, pinpon topu, makas, cetvel, yapıştırıcı bant).

4. Kapalı kutunun bir yüzüne el fenerinin girebileceği büyüklükte bir delik açınız. Pinpon topunu iple kutunun kapağına, pinpon topu kutu içinde olacak şekilde yapıştırıp sarkıtınız. Kutunun kapağını kapatınız.

5. Astığınız topla aynı hizada kutunun her yüzüne gözetleme delikleri açınız. El fenerinin ışığını açarak el feneri için açılan deliğe yerleştiriniz. Gözetleme deliklerinden pinpon toplarına bakarak pinpon toplarının aydınlık ve karanlık kısımlarını gözlemleyiniz.

6. Gözlem sonuçlarınızı defterinize çizerek gösteriniz. Çalışmanız için bir rapor hazırlayınız.

7. Yaptığınız modeli öğretmeninizin belirlediği tarihte sınıfta arkadaşlarınıza sununuz. Bu çalışmadaki performansınız “Dereceli Puanlama Anahtarı” ndaki ölçütlere göre öğretmeniniz tarafından değerlendirilecektir. Yaptığınız bu modeli yıl sonunda “Bilim Şenliği” nde sunmak üzere saklayınız.

Bir Cevap Yaz.