Aşağıdaki tabloya Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine yaptığı katkılara örnekler yazınız.

Aşağıdaki tabloya Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine yaptığı katkılara örnekler yazınız.

Sümerler: Sümerler çivi yazısını icat ederek insanlık tarihine önemli katkılar sağladılar. Yazının icat edilmesi günümüzde
tarihin başlangıcı olarak kabul edilir. Günlük yaşantımızın önemli bir parçası olan tekerlek de Sümerler tarafından icat edildi.

Babiller: En önemli kralları Hammurabi’dir. Hammurabi, tarihte ilk anayasa olarak kabul edilen Hammurabi Yasaları’nı yapmıştır. Bu yasalara göre suç işleyenler sert şekilde cezalandırılırdı. Hukuk devleti anlayışının ilk defa Babiller döneminde ortaya çıktığı söylenebilir.

Asurlar: Asur tüccarlarına ait olan Kültepe tabletleri, Anadolu’da yazılı dönemin ilk örnekleridir. Dünya’nın ilk kütüphanesini kurdular. Asurlar, kurdukları kütüphanede çivi yazısıyla yazılmış önemli eserleri bir araya topladılar.

Bir Cevap Yaz.