Aşağıdaki tabloya Anadolu uygarlıklarının insanlık tarihine yaptığı katkılara örnekler yazınız.

Aşağıdaki tabloya Anadolu uygarlıklarının insanlık tarihine yaptığı katkılara örnekler yazınız.

Hititler: Kadeş Antlaşması, insanlık tarihinin ilk yazılı antlaşması olarak bilinir. Bu antlaşmayla birlikte savaşlardan sonra antlaşma yapma uygulaması başlamıştır.

Frigler: Frigler maden işçiliğinde dönemin oldukça ilerisinde çalışmalar yapmışlardır.

Lidyalılar: Lidyalılar parayı icat eden uygarlıktır. Paranın icadı, ticari hayatta kullanılan takas (değiş-tokuş) usulünü sona erdirmiştir.

Urartular: Tarım ve hayvancılığa önem veren Urartular, tarımı geliştirmek için Şamran adı verilen su kanallarını yapmışlardır. Bu su kanallarından günümüzde hâlâ kullanılanlar vardır.

İyonlar: İyonlarda demokratik bir yönetim anlayışı vardı. Bu yönetim anlayışının sağladığı özgür düşünce ortamı İyonların bilim, astronomi, sanat, tıp ve felsefe alanında ilerlemelerine zemin hazırlamıştır.

Bir Cevap Yaz.