Afetlerin İnsan Üzerinde Etkileri

AFETLERİN İNSAN ÜZERİNDE ETKİLERİ

Bir doğal afet sırasında neler yaşarsınız, hangi duyguları hissedersiniz?

Ülkemizde can ve mal kayıplarına yol açan doğal afetler meydana gelir. Deprem, sel, çığ gibi afetleri engellemek mümkün olmasa da gerekli tedbirler alınarak bu afetlerin yıkıcı etkileri azaltılabilir. Bu doğal afetler toplumsal hayata derin izler bırakır. Aşağıda buna ilişkin haber başlıkları yer almaktadır. Okuyunuz.

Yukarıdaki haberlerde doğal afetler insan yaşamını nasıl etkilemiştir? Yazınız.

Afetlerden sonra milletimiz büyük bir dayanışma gösterir. Afete maruz kalmış insanların ilk önce barınma, gıda, giyim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve halkımız elbirliğiyle yaraları sarar. Aşağıda 17 Ağustos 1999’da meydana gelen Marmara Depreminde halkın bu konudaki duyarlılığı ile ilgili bazı haberlere yer verilmiştir.

Aşağıdaki haberi okuyarak soruları cevaplayınız.

Sel Felaketinin Nedeni Geçmişte Yapılan Hatalar

Mersin’de son yaşanan sel felaketini değerlendiren Belediye Başkanı, dünyanın her yerinde zaman zaman yaşanan ve bazen büyük kayıplara da neden olan selin bir doğal afet olduğunu söyledi. Doğal afetlerin önüne geçmenin mümkün olmadığını, ancak bu afetlerin nedenleri üzerinde durmak gerektiğini belirten Belediye Başkanı, imar planlarında yapılan hatalara işaret etti. Tüm Türkiye’de geçmişten gelen ve zaman zaman sıkıntılar yaşanmasına neden olan imar planlarından kaynaklanan bir sorun olduğunu dile getirdi. Belediye Başkanı, “ Yağmur suyu için Mersin’de mevcut kuzey-güney istikametindeki tüm dereler rahatlıkla kullanılabilecek durumda ve deniz de bunların son noktası. Oysa ilçeler de dahil ne yapılmış Mersin’de? Dere yatakları imara açılmış. Birinci sorun bu. Tapulu yerlerde dere yatağında arsası olan kişilerin imarlı arsası olduğundan bu inşaatlar maalesef şu anda da devam ediyor. Mersin özelinde önemli nedenlerden birisi dere yataklarının kapatılması.” diye konuştu.

1. Haberde hangi afetten bahsedilmektedir?
2. Haberde selin zararlarını arttırdığı belirtilen insan uygulamaları nelerdir?
3. Haberde bahsedilen afet dışında diğer afetlerin etkisini arttıran insan uygulamalarını araştırarak aşağıya yazınız.

Deprem

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Ülkemizde kaç tip iklim etkilidir ve özellikleri nelerdir?

2. İklim neleri etkilediğini yaşadığınız yerden birer örnek vererek açıklayınız.

3. Fiziki haritalarda renkler neyi ifade eder?

4. Çevre sorunlarının oluşumunda insanın etkisine örnekler veriniz.

Bir Cevap Yaz.