18. Yüzyıl Islahatlarının Osmanlı Toplumuna Etkileri Nelerdir?

b. 18. Yüzyıl Islahatlarının Osmanlı Toplumuna Etkileri

Osmanlı Devletinin 18. yüzyılda Avrupa devletleriyle olan siyasi ilişkilerini yoğunlaştırması ve Batıyı örnek alarak ıslahatlar yapması Osmanlı toplumsal ve kültürel hayatı üzerinde önemli etkiler bıraktı. Lale Devri’nden başlayarak Avrupa başkentlerine elçiler gönderilmesi, ıslahatları yürütmek amacıyla dışarıdan asker ve teknik danışmanların getirtilmesi Avrupa kültürünün ve yaşam tarzının Osmanlı ülkesinde yayılmasını kolaylaştırdı.

Sait Efendi (Joseph Aved-Jozef Evıd, 1742)

Batı kültürünün Osmanlı ülkesine girmesinde diplomasi, eğitim ve ticaret gibi amaçlarla Avrupa ülkelerine giden Osmanlı vatandaşlarının önemli rolü oldu. Örneğin Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin oğlu Sait Efendi Paris’te geniş bir çevre edinerek Fransa’yı dikkatli biçimdegözlemledi. Dönüşünde de İstanbul’a getirdiği tablolar, kitaplar, elbiseler ve mobilyalar ile Osmanlı başkentinde Batı modasını başlatan kişi oldu. Ayrıca gözlük camları, dürbünler, saatler ve büyük aynalarla Osmanlı toplumunda teknolojik ürünlere olan ilginin artmasına katkıda bulundu. Sait Efendi, ilk Türk matbaasının kurulmasında da önemli rol oynadı.

Matbaa Osmanlı toplumunun kültür hayatında hangi değişiklikleri ortaya çıkarmış olabilir?

Bir Cevap Yaz.