18. Yüzyıl Avrupa Devletleri ve Osmanlı Devletinin Genel Durumu Nasıldır?

A. 18. YÜZYILDA AVRUPA DEVLETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ’NİN GENEL DURUMU

• 18. yüzyılda Osmanlı Devleti ile Batılı devletler arasındaki diplomasi trafiğinin hızlanmasının nedenleri neler olabilir?

1. 18. YÜZYILDA GENEL DURUM

18. yüzyılda Avrupa’nın belli başlı devletleri Fransa, İngiltere, İspanya, Prusya, Lehistan, İsveç ve Rusya idi (Harita 4.1). Bu merkezî krallıkların yanı sıra Avrupa’da değişik hanedanlar tarafından yönetilen prenslikler de hüküm sürüyordu. Almanya ve İtalya’da ise henüz siyasi birlik sağlanamamıştı.

• 18. yüzyıl Avrupa haritasında önceki yüzyıllara göre hangi değişiklikler dikkat çekmektedir?

• Bu değişikliklerin nedenleri neler olabilir?

Avrupa devletleri Otuz Yıl Savaşları sırasında belirginleşen millî çıkarların korunmasına dayalı diplomasi anlayışını 18. yüzyılda da sürdürdüler. Dünyadaki ham madde kaynaklarını ele geçirmek ve egemenlik alanlarını genişletmek isteyen Avrupa devletleri önceki yüzyıllarda olduğu gibi bu yüzyılda da birbirleriyle mücadele ettiler. Ayrıca hanedanlar arasında ortaya çıkan veraset sorunları nedeniyle pek çok kez karşı karşıya geldiler. Bu dönemde devletler dış politikalarını, “Bizim ebedi düşmanlarımız ve dostlarımız yoktur, sadece ebedi ülke çıkarlarımız vardır.” ilkesi üzerine kurdular. Dış politikadaki hedeflerini gerçekleştirebilmek için her türlü araca başvurmanın uygun olduğunu savunan Makyavelizm anlayışıyla hareket ettiler. Avrupalı devletler 18. yüzyıl boyunca sürekli değişen ittifaklar kurarak rakiplerinin gücünü dengelemeye çalıştılar. Devletler bu ittifakları kurarken temelde siyasi ve ekonomik çıkarlarını koruma amacı güttüler. Böylece savaşın yanında diplomasiyi de etkin bir silah olarak kullandılar.

Bir Cevap Yaz.