Peygamberimiz ve diğer bazı peygamberlerin ettiği dualar hakkında neler biliyoruz?

Peygamberimiz ve diğer bazı peygamberlerin ettiği dualar hakkında neler biliyoruz?

1
mhmtdmn 3.89K Rep.

Peygamberimiz ve diğer bazı peygamberlerin ettiği dualar hakkında neler biliyoruz?

mhmtdmn seçilmiş cevap

En iyi cevap

1
mhmtdmn 3.89K Rep.

Yüce Allah (c.c), Kur’an-ı Kerim’de nasıl dua edileceği konusunda ayetlerle örnekler
vermiştir. Bu ayetlerden bazıları şöyledir:
“(Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanların ve yoldan çıkanların yoluna değil.”
“… Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru.”
“… Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.”
“Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabb’imiz! Duamı kabul eyle.”
“… Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır.”
“… Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O hâlde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru.”
“Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme, bize tarafından rahmet bağışla. Lütfu en bol olan sensin.”

mhmtdmn en iyi cevap seçildi
×

Giriş Yap