Ahlak, sevgi ve saygı sözcüklerinin anlamlarını sözlüklerden araştırınız.

Ahlak, sevgi ve saygı sözcüklerinin anlamlarını sözlüklerden araştırınız.

1
ozan 13.12K Rep.

Ahlak, sevgi ve saygı sözcüklerinin anlamlarını sözlüklerden araştırınız.

mhmtdmn seçilmiş cevap

En iyi cevap

1
mhmtdmn 3.89K Rep.

Ahlak, insanın güzel, doğru ve iyi davranışlarda bulunması; çirkin, yanlış ve kötü davranışlardan kendi isteği ile uzaklaşmasıdır. Güzel davranışlı ve iyi huylu kimselere “ahlaklı” veya “güzel ahlaklı” denir.

Sevgi; insanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygudur. Sevgi insanı insan yapan en önemli değerdir. Sevgi sayesinde insanlar birbirlerine şefkat ve merhamet duyar, birbirlerinin iyiliğini ister ve kötülük yapmaktan kaçınırlar. Sevdiğimiz zaman insanlara zarar vermeyi düşünmez, onların ihtiyacı olan konularda yardımcı olmak isteriz. Arkadaşlarımızla iyi geçinir, sevinçlerimizi paylaşarak çoğaltmaya, üzüntülerimizi ise paylaşarak azaltmaya çalışırız. Sevginin olmadığı ortamlarda ise kötü davranışlar ortaya çıkar ve toplumun
huzuru bozulur.

Saygı; bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranma, başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusudur. Birbirine saygı duymayan insanların bir arada yaşaması çok zordur. Çünkü bu kişiler karşılarındakileri sürekli kendi bakış açılarına ve zevklerine göre değerlendirirler.

mhmtdmn en iyi cevap seçildi
×

Giriş Yap