Site çapında etkinlik

 • Piller hayatımızda kullanım alanları çok fazla olan bir aygıttır.Pil, bilim ve teknolojide kimyasal enerjinin depolanabilmesi ve elektriksel bir forma dönüştürülebilmesi için kullanılan bir aygıttır. Pil […]

 • Pille çalışan aletlerin neler olduğunu açıklayınız.

 • Piller içerisindeki zararlı maddeler sayesinde çevremize dolayısıyla da insanlara çok zarar verirler. Atık pillerin sebep olduğu hastalıklar başında, nörolojik bozukluklar, merkezi sinir sistemi hastalıklar […]

 • Pil atıklarının çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri nelerdir?

 • Photoshop resimler üzerinde oynama,değiştirme ve resim ekleme sanatıdır.İnsanlar Photoshop sayesinde resimler üzerinde diledikleri şekilde oynayabilirler. Mesela yüzü sivilce dolu bir ergen bu sayede yüzünü pü […]

 • Photoshop’un zararları ve yararları nelerdir?Örneklerle açıklayınız.

 • İslâmiyet’ten önce Araplar koyu bir cehalet içinde idiler, okuma yazma bilenler yok denecek kadar azdı. İnsan haklarına riayet yoktu. Güçlü olanlar zayıfları eziyordu. Haklarının bir çoğundan mahrum olan kadın […]

 • Peygamberimiz doğduğunda Mekke halkı neye tapıyordu,neye inanıyordu?

 • Peygamber Efendimiz bazı zamanlarda ibadetlerine daha çok özen gösterir, diğer vakitlerdekinden daha hassas davranırdı. Hz. Aişe bu konu ile ilgili olarak;
  “Allah Rasulü, pazartesi ve perşembe günleri oruç tutma […]

 • Pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmak sünnet midir?Bilgi verir misiniz?

 • Bilgiler paylaşıldığı sürece gelişir,mükemmelleşir.Paylaşılan bu bilgiler başkalarının bilgileriyle geliştirilerek yeni bilgilere ulaşılır.Bu bilgilerde sonraki kuşaklara aktarılır. O kuşaklarında o bilgi […]

 • Paylaşılmayan bilgi sizce ne olur?Örneklerle açıklayınız.

 • Aynı toplumun üyesi olan insanların birbirlerine ihtiyaçları vardır. Böyle bir toplumda komşusu açlık, hastalık çeken bir kişi, kendi içinden o komşusuna yardım etme gereksinimi duyar. Kendi ailesi için hazırladığ […]

 • Paylaşmak ve yardımlaşmak bir ihtiyaç mıdır? Açıklayınız.

 • Normal koşullarda uçaktan atlayan biri eğer paraşütü olmazsa saateki hızı 190 km ile yere çakılır.Paraşüt bu tehlikeli durumu ortadan kaldıran bir alettir.Paraşütlerin yelkenleri genellikle dairemsi bir bi […]

 • Paraşütle atlayan biri, yere güvenli bir şekilde nasıl iner?Açıklar mısınız?

 • Ses bir enerji türüdür. Örneğin; hareket ve ısı enerjisine. Ayrıca bunu en basit bir biçimde şöyle açıklayabiliriz. Bir hoparlörün yanına pinpon toplarını bırakın. Müziğin sesini açtığınızda pinpon to […]

 • Günlük yaşamda sesin enerjisi olduğunu kanıtlayan olayları araştırınız. Bu olaylara örnek veriniz. Ses enerjisinden değişik alanlarda yararlanıyor muyuz? Bu konularla ilgili hazırladığınız afişlerinizi okulu […]

 • Günlük yaşamda gözlemlediğiniz sesten daha hızlı cisimleri ve araçları belirleyiniz. Bu araçların fotoğraflarını bularak fotoğrafın altına cismin veya aracın süratini yazarak “Ses Hızını Aşanlar” fotoğraf sergi […]

 • Sesin de enerjisi var mıdır? Ses enerjisi başka enerjilere dönüşebilir mi?

 • Daha fazla yükle