Coğrafya

İnsanın Doğaya Etkisi Nedir?

İNSANIN DOĞAYA ETKİSİ İnsanın, doğayı ihtiyaçları doğrultusunda kullanırken doğaya müdahalesi de tarih boyunca farklı şekillerde olmuştur. Sanayi Devrimi’nden sonra nüfusun hızla artması ve gelişen teknoloji, insanın doğaya daha fazla müdahale etmesine neden olmuştur. Doğal çevre, insanın bilinçsiz bir şekilde kullanmasıyla bozulmaktadır. Özellikle hayatımızın her alanında fosil yakıtların kullanımının artması hava, su ve toprak kirliliğine neden […]

Doğal çevreyi nasıl kullanıyoruz?

Hazırlık Çalışmaları 1. İhtiyaçlarınızı karşılarken çevreyle nasıl bir etkileşim içinde bulunuyorsunuz? Düşüncelerinizi açıklayınız. 2. “Türkiye’de nükleer santrallere ihtiyaç var mıdır?” adlı uygulamaya yönelik nükleer santrallerle ilgili bir araştırma yapınız. DOĞAL ÇEVREYİ NASIL KULLANIYORUZ? Doğal Çevreden Yararlanma Aşağıdaki görsellerde insanların çevreden yararlanma biçimlerine bazı örnekler verilmiştir. Bu görselleri inceleyerek insanların ihtiyaçlarını karşılarken doğal çevreden nasıl yararlandığını […]

Kızılderili Reisi Seatle’nin ABD Başkanı Franklin’e 1853 Yılında Yazdığı Mektup

KIZILDERİLİ REİSİ SEATLE’NİN ABD BAŞKANI FRANKLİN’E 1853 YILINDA YAZDIĞI MEKTUP Beyaz adam, topraklarımızı satın alma konusundaki isteğini düşüneceğiz. Fakat benim halkım soruyor. Beyaz adam neyi satın almak istiyor? Gökyüzü nasıl satılır ya da satın alınır? İnsan havanın temizliğini, suyun şakırtısını nasıl satabilir? Ya toprağın sıcaklığını? Bu Dünya’nın her parçası ulusum için kutsal sayılır. Yağmurdan sonra […]

Ülkelerin Oluşturduğu Bölgeler Nelerdir?

BÖLGELER VE ÜLKELER Bölgelerin çeşitli ölçütlere göre oluşturulabileceğini daha önce öğrenmiştiniz. Bir devletin egemenliği altında bulunan topraklara ülke denir. Bu tanımdan hareketle ülke, egemenlik sınırları ile bir bölge olarak düşünülebilir. Dünyadaki ülkeler, farklı özelliklere sahip olmakla birlikte bazı ülkeler benzer özellikler de taşımaktadır. Bu nedenle benzer özelliklere sahip olan ülkelerin oluşturduğu bölgeler de bulunmaktadır. Örneğin […]

Bölge Sınırları Nasıl Belirlenmektedir?

BÖLGE SINIRLARI Bölge sınırları, bölgeyi oluşturma amaç ve ölçütlerine göre değişiklik gösterebilir. Doğal özelliklere (yer şekilleri, iklim, su durumu, bitki örtüsü vb.) bağlı olarak oluşturulan bölgelerin sınırlarının değişmesi çok uzun zaman alabilir. Ancak beşerî ve ekonomik özelliklere (tarım, nüfus vb.) göre oluşturulan bölgelerin sınırları kısa sürede değişebilir. Hatta bazı bölgeler, tarihî süreç içerisinde ortadan kalkarak […]

İşlevsel Özelliklerine Göre Bölgeler Nelerdir?

İşlevsel Özelliklerine Göre Bölgeler Bu bölgeler ekonomik ve kültürel bakımdan yerel, bölgesel, ulusal ve küresel anlamda diğer bölgelerle etkileşim içinde olan etkin bir yapıya sahiptir. Mülki idari özelliklerine göre bölgeler İl, ilçe ve köy gibi idari anlamda oluşturulan bölgelerdir (Harita 3.12.) Harita 3.12. Bursa il haritası Yerel yönetim özelliklerine göre bölgeler İl özel idareleri ile […]

Ekonomik Özelliklerine Göre Bölgeler Nelerdir?

Ekonomik Özelliklerine Göre Bölgeler Tarım özelliklerine göre bölgeler Bu bölgeler, tarımsal faaliyetlere göre belirlenen ekonomik özelliği olan bölgeleri kapsar (Harita 3.8.). Sanayi özelliklerine göre bölgeler Bu bölgeler, sanayi faaliyetlerine bağlı olarak oluşturulan bölgeleri kapsar (Harita 3.9.). Madenlere göre bölgeler Bu bölgeler, maden türlerine göre oluşturulan bölgeleri kapsar (Harita 3.10.). Turizm özelliklerine göre bölgeler Bu bölgeler, […]

Beşeri Özelliklerine Göre Bölgeler Nelerdir?

Beşeri Özelliklerine Göre Bölgeler Nüfus özelliklerine göre bölgeler Bu bölgeler, nüfus miktarı ve dağılışı dikkate alınarak oluşturulan beşeri bölgeleri kapsar (Harita 3.5.). Yerleşme özelliklerine göre bölgeler Bu bölgeler, yerleşmeyi etkileyen faktörler göz önüne alınarak oluşturulan beşerî bölgeleri kapsar. Dünyada Güneydoğu Asya kıyıları, ülkemizde ise Çatalca-Kocaeli yarımadaları yoğun yerleşme bölgelerine örnek verilebilir. Konut yapı özelliklerine göre […]

Doğal Özelliklerine Göre Bölgeler Nedir? Bunlar Nelerdir?

Doğal Özelliklerine Göre Bölgeler Yeryüzü şekillerine göre bölgeler Bu bölgeler, yeryüzü şekillerinin özelliklerine göre belirlenmiş doğal bölgeleri kapsar. Örneğin İskandinavya, Himalayalar, Andlar, Kayalıklar ve Alpler dağlık bölgeler; Amazon, Ganj, Mississippi ve Kongo havzaları ile Doğu Avrupa, Orta Asya, Avustralya düz-ovalık bölgeler içinde yer alır. Yeryüzü Şekillerine Göre Bölgeler Aşağıdaki haritada belirtilen noktaların yeryüzü şekillerine göre […]

Bölge kavramı ve türleri nelerdir?

Hazırlık Çalışmaları 1. Sizce dünyayı bir bütün olarak incelemek mümkün müdür? Düşüncelerinizi açıklayınız. A BÖLGE KAVRAMI VE TÜRLERİ Dünya farklı özelliklere sahip bir yapıdadır. Yeryüzünde doğal ve beşerî çeşitliliğin zenginliği farklı bölgelerin oluşmasını sağlamıştır. Örneğin bir dünya fi ziki haritası incelendiğinde farklı büyüklük ve özellikte okyanus, deniz ve karalar olduğu görülür. Bu farklı yapıları bir […]