Tarih

Tarih ders kitapları konularının paylaşıldığı kategori

İslamiyetin Doğduğu Dönemde Dünyanın Durumu Nasıldır?

1. İslâmiyet’in doğduğu yıllarda Arabistan’da ve Dünya’da hangi din ve inançlar vardı? Araştırınız. 2. İlk dört halife göreve nasıl gelmiştir? Araştırınız. 3. İslâm alimleri yaptıkları çalışmalarla Avrupa’yı nasıl etkilemiştir? Araştırınız. İslamiyetin Doğduğu Dönemde Dünyanın Durumu Nasıldır? İslamiyet öncesi döneme niçin Cahiliye Dönemi denmiştir? Hz. Muhammed, 571 yılında Arap Yarımadası’nın önemli merkezlerinden olan Mekke şehrinde doğdu. […]

Türklerde Askeri Kültür

Türklerde Askeri Kültür “Kalabalık asker ve ordu başsız olursa, Bu asker ve ordu cesaretsiz olur.” Yusuf Has Hacib Türkler, tarih boyunca savaşçı kimliğiyle ön plana çıkmış bir millettir. Diğer kavimler tarafından verilen bu kimliğin oluşumunda Türklerin yaşadığı coğrafyadaki sert iklim koşulları, Orta Asya’daki diğer milletler ve Türk boyları arasındaki mücadeleler etkili olmuştur. Bu şartlar Türklerin […]

İlk Türk Devletlerinin Ticari Politikaları Nelerdir?

İlk Türk Devletlerinin Ticari Politikaları Nelerdir? Eski Türk topluluklarında ve devletlerinde ticaret, büyük ölçüde “değiş tokuş” esasına dayanıyordu. Diğer bir ifadeyle alınan mal karşılığında başka bir mal verilmekteydi. Bu da hiç şüphesiz alınacak ve verilecek mal hususunda tarafların karşılıklı anlaşmalarına bağlıydı. Türkler, değiş tokuş için en çok atı kullanmışlardı. Ticarette kullanılan başka bir ödeme aracı […]

İlk Türk Devletleri ve Komşuları Nelerdir?

İlk Türk Devletleri ve Komşuları Nelerdir? Haritadan yardım alarak Orta Asya’da büyük devletler kuran eski Türk topluluklarının çağdaşı olan komşu devletler hangileridir (Harita 3.9)? Sizce Türklerin bu devletlerle ilişkileri hangi alanlarda olmuştur? Eski Türk topluluklarındaki ekonomik yapı daha çok bozkır kültürü etrafında şekillenmiştir. Orta Asya kültür çevrelerinde yapılan kazılarda ortaya çıkan bulgular da bunu desteklemektedir. […]

Türklerin Yaşadığı Coğrafya Yaşam Tarzını Nasıl Etkilemiştir?

Türklerin Yaşadığı Coğrafya Yaşam Tarzını Nasıl Etkilemiştir? TÜRKLERDE COĞRAFYA İLE OLUŞAN YAŞAM TARZI Yaşanılan coğrafi bölgenin fiziki yapısı, toplumların hayat tarzının oluşumunda temel etkendir. Türk toplumunun yaşam tarzına da yaşadığı bölgenin coğrafi özellikleri şekil vermiştir. Tarımın sınırlı alanlarda yapılabildiği buna karşın otlakların geniş yer tuttuğu Orta Asya’da Türk boyları zorunlu olarak geçimlerini hayvancılık üzerine kurmuştur […]

Kavimler Göçü Ne Getirdi?

Kavimler Göçü Ne Getirdi? Kavimlerin hareketiyle Avrupa kıtasında büyük bir kargaşa yaşandı. Günümüz Avrupa milletlerinin temelleri atıldı. Roma İmparatorluğu, Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldı. Avrupa Hun Devleti kuruldu. Avrupa’da feodalite güç kazandı ve skolastik düşünce gelişti. Avrupalılar, Türk kültürünü tanıdı. Avrupa Hun Devleti Hunlar, IV. yüzyılın ortalarında Don ve Volga Irmakları arasındaki, Alanların […]

Kavimler Göçü Genel Bilgiler

Kavimler Göçü Genel Bilgiler Kavimler Göçü’nü, İlk Çağ’da görülen diğer göçlerden ayıran özellikler nelerdir? Sosyal bir olay olan göç, bir topluluğun farklı nedenlerle kendi yurdunu terk ederek başka bir yere gitmesi veya yer değiştirmesidir. Topluluklar önemli bir neden olmadan topraklarını bırakıp sonunu bilmediği bir maceraya kalkışmaz. Çünkü yöneldikleri topraklar tamamen boş ve sahipsiz değildir. Bu […]

Türk Kitabelerine Göre Güç ve Yönetim Anlayışı

Türk Kitabelerine Göre Güç ve Yönetim Anlayışı Tarihin köklü milletlerinden olan Türkler, Avrasya coğrafyasında çok geniş bir alana yayılmıştır. Başta Orhun Yazıtları olmak üzere Yenisey ve diğer yazıtların okunmasıyla eski Türk kültürü daha iyi anlaşılmıştır. Yenisey Yazıtları’nda yazıt kahramanının yaptığı işlerden bahsedilmiştir. Bu yazıtlardan kişi, boy ve halk adları öğrenilmektedir. Bir siyasetname örneği olan Orhun […]

İlk Türk Devletlerinde Töre Nasıldır?

İlk Türk Devletlerinde Töre Nasıldır? İlk Türk devletlerinde hukukun temelini ve kaynağını geleneklerden alan sözlü hukuk kuralları denilen “töre” oluştururdu. Töre; sosyal düzeni sağlayan örf, âdet, gelenek ve ahlaki değerlerden beslenerek ortaya çıkmıştır. Orta Asya’daki konar-göçer yaşam tarzının etkisiyle oluşan töre, sadece bu coğrafyayla sınırlı kalmamış, çağlar boyu farklı bölgelerde kurulan Türk devletlerinde de etkili […]

Uygur Devleti (744-840)

Uygur Devleti (744-840) Orhun ve Selenga bölgesinde yaşayan Uygurlar, Karluk ve Basmil boyları ile birlikte II. Kök Türk Devleti’ne son vermiştir. 744 yılında Kutluk Bilge Kül Kağan, merkezi Karabalgasun olan bağımsız Uygur Devleti’ni kurmuştur (Harita 3.5). Devletin kuruluşundan üç yıl sonra Kutluk Bilge Kül Kağan ölmüş ve yerine oğlu Moyen Çor geçmiştir. Bu dönemde devletin […]